Skip to content Skip to navigation

Poziv na dostavu ponuda za sanaciju krovišta Vile Oršić

Objavljeno: 08.10.2020

Fakultet organizacije i informatike Varaždin objavljuje Poziv na dostavu ponuda za sanaciju krovišta Vile Oršić. Rok za dostavu ponuda je 27. listopada 2020. do 9:00 sati.