Skip to content Skip to navigation

Odluka o odabiru - postupak javne nabave

Objavljeno: 11.09.2023

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave preventivnih zdravstvenih usluga djelatnika.