Skip to content Skip to navigation

Upiši FOI!

Sve informacije o upisima u preddiplomske studije FOI-ja na jednom mjestu!
#upisi2022 #upisujemfoi

60godina FOI

Studijski programi

Nastavni planovi i programi u skladu su sa svjetskim trendovima u području, fleksibilni i ogranizirani prema ishodima učenja studijskih programa i predmeta

FOI online nastava

Portal za online nastavu Fakulteta organizacije i informatike

Fakultet organizacije i informatike

FOI je visokoobrazovna, međunarodno prepoznatljiva institucija u interdisciplinarnom području informatike, organizacije i poslovanja

Istraživanje i razvoj

Veliki broj međunarodnih i domaćih znanstvenih i razvojnih projekata rezultira primjenom u nastavnom procesu i transferom znanja u praksu. 

Dobrodošli na FOI

IZDVAJAMO

04.07.2022, 13:33
Studenti, Događaji, Alumni, Studiji, PDS IPS, PDS EP, P...
U petak i u subotu, 1. i 2. srpnja 2022., u Hrvatskom narodnom kazalištu u Varaždinu održana je svečana promocija prvostupnica i prvostupnika informatike i ekonomije te stručnih prvostupnica i prvostupnika poslovne...
01.07.2022, 12:28
Suradnja Fakulteta, UNIZG i MZOS
Fakultet organizacije i informatike pridružio se u lipnju 2022. godine UN Global COMPACT-u - najvećoj i najvažnijoj svjetskoj inicijativi za održivi razvoj te korporativnu i institucijsku održivost. Global Compact...
15.06.2022, 10:36
Upisi, PDS IPS, PDS EP, PITUP/ITDP
Upisi u prvu godinu preddiplomskih studija Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu na ljetnom roku odvijat će se isključivo online. Upisne kvote za upis na jesenskom roku objavljene su u sustavu ...

NOVOSTI

04.07.2022, 10:40
Studenti, Događaji, Upis...
30.06.2022, 15:36
Projekti, Suradnja Fakult...
30.06.2022, 14:39
Događaji, Sport
30.06.2022, 10:43
Studenti, Događaji, Proj...
27.06.2022, 14:31
Natječaj za studente
27.06.2022, 10:47
Studenti, Događaji, PDS ...
Pisanje dokumenta
21.06.2022, 11:18
FOI natječaj
17.06.2022, 08:26
Studenti, Događaji, Volo...
15.06.2022, 15:30
Studenti, Događaji, Sura...

Nema promoviranog sadržaja.