Skip to content Skip to navigation

Upiši FOI!

Sve informacije o upisima u preddiplomske studije FOI-ja na jednom mjestu!
#upisi2022 #upisujemfoi

60godina FOI

Studijski programi

Nastavni planovi i programi u skladu su sa svjetskim trendovima u području, fleksibilni i ogranizirani prema ishodima učenja studijskih programa i predmeta

FOI online nastava

Portal za online nastavu Fakulteta organizacije i informatike

Fakultet organizacije i informatike

FOI je visokoobrazovna, međunarodno prepoznatljiva institucija u interdisciplinarnom području informatike, organizacije i poslovanja

Istraživanje i razvoj

Veliki broj međunarodnih i domaćih znanstvenih i razvojnih projekata rezultira primjenom u nastavnom procesu i transferom znanja u praksu. 

Dobrodošli na FOI

IZDVAJAMO

23.09.2022, 14:50
Događaji, Suradnja Fakulteta, Znanstveni i stručni rad
Znanstvene sekcije, projektni sastanci, paralelni eventi i nagrade za najbolje radove obilježili su posljednji dan CECIIS 2022 konferencije, održane od 21. do 23. rujna 2022. na Sveučilištu u Dubrovniku. Organizatori su...
23.09.2022, 10:13
Studenti, Događaji, Studiji, PDS IPS, PDS EP, PITUP/ITD...
Drage studentice i studenti!U aplikaciji FOI Nastava objavljena je prva verzija rasporeda za sljedeću akademsku godinu. Možete vidjeti raspored za odabrani studij i godinu (odaberite...
19.09.2022, 14:21
Studenti, Događaji, UNIZG i MZOS
Povjerenstvo za Rektorovu nagradu pregledalo je studentske radove koje su predložile sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Na temelju prijedloga Povjerenstva, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras je...

NOVOSTI

23.09.2022, 10:57
Studenti
22.09.2022, 14:52
Studenti, Događaji, Proj...
21.09.2022, 17:03
Studenti, Događaji, Sura...
21.09.2022, 12:39
Studenti, Događaji, Proj...
19.09.2022, 13:54
Studenti, Stipendije
15.09.2022, 09:58
Događaji, Suradnja Fakul...
13.09.2022, 14:22
Događaji, Projekti, Sura...
12.09.2022, 09:14
Studenti, Događaji, Dokt...
09.09.2022, 08:32
Događaji, Suradnja Fakul...

Nema promoviranog sadržaja.