Skip to content Skip to navigation

Fakultet organizacije i informatike

FOI je visokoobrazovna, međunarodno prepoznatljiva institucija u interdisciplinarnom području informatike, organizacije i poslovanja

Studijski programi

Nastavni planovi i programi u skladu su sa svjetskim trendovima u području, fleksibilni i ogranizirani prema ishodima učenja studijskih programa i predmeta

Istraživanje i razvoj

Veliki broj međunarodnih i domaćih znanstvenih i razvojnih projekata rezultira primjenom u nastavnom procesu i transferom znanja u praksu. 

Dobrodošli na FOI

IZDVAJAMO

15.10.2018, 20:46
Studenti, Događaji
U sklopu Tjedna karijera sudjelovat će 55 poduzeća koja će se predstaviti studentima kroz brojne aktivnosti. Detaljan program Tjedna karijera dostupan je na portalu CPSRK-a, a atmosferu sa predavanja i radionica...
14.10.2018, 22:58
Događaji, PDS IPS, PDS EP, PITUP, DS INF, Studentske ud...
Od ponedjeljka 15. do petka 19. listopada 2018. godine na Fakultetu organizacije i informatike održava se 7. Tjedan karijera. U sklopu Tjedna karijera sudjelovat će 55 poduzeća koja će se predstaviti studentima kroz...
13.10.2018, 14:42
Studenti, Mobilnost studenata, Događaji, Suradnja Fakul...
U četvrtak i petak, 11. i 12. listopada 2018. ugostili smo 40 studenata i 7-ero djelatnika s Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, dugogodišnjeg partnera Fakulteta organizacije i informatike. 

NOVOSTI

18.10.2018, 09:57
FOI natječaj
18.10.2018, 09:54
FOI natječaj
18.10.2018, 09:52
FOI natječaj
18.10.2018, 09:49
FOI natječaj
18.10.2018, 09:44
FOI natječaj
18.10.2018, 09:34
Događaji
16.10.2018, 12:57
Studenti, PDS IPS, PDS EP
16.10.2018, 12:46
Studenti, Događaji, PDS ...
11.10.2018, 15:09
FOI natječaj

Nema promoviranog sadržaja.