Skip to content Skip to navigation

Studijski programi

Nastavni planovi i programi u skladu su sa svjetskim trendovima u području, fleksibilni i ogranizirani prema ishodima učenja studijskih programa i predmeta

FOI online nastava

Portal za online nastavu Fakulteta organizacije i informatike

Fakultet organizacije i informatike

FOI je visokoobrazovna, međunarodno prepoznatljiva institucija u interdisciplinarnom području informatike, organizacije i poslovanja

Istraživanje i razvoj

Veliki broj međunarodnih i domaćih znanstvenih i razvojnih projekata rezultira primjenom u nastavnom procesu i transferom znanja u praksu. 

Dobrodošli na FOI

IZDVAJAMO

24.05.2022, 08:28
Studenti, Događaji, Alumni, Studiji, Suradnja Fakulteta
U ponedjeljak, 23. svibnja 2022., započeo je 11. TJEDAN KARIJERA na Fakultetu organizacije i informatike - najveće karijerno događanje namijenjeno studentima FOI-ja. Tjedan karijera izrastao je u respektabilan karijerni...
23.05.2022, 12:48
Mobilnost djelatnika, Studenti, Mobilnost studenata, Dog...
Na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu će se u organizaciji Ureda za međunarodnu suradnju FOI-ja i ove godine održati tradicionalni Dani međunarodne suradnje – FOI International Days 2022. Pozivamo sve...
18.05.2022, 09:32
Događaji, Projekti, Suradnja Fakulteta
U tijeku je završna konferencija projekta AMED - "Advancing higher education in Maldives through E- learning Development" na Maldivima. Tim Fakulteta...

NOVOSTI

20.05.2022, 08:16
Događaji, Projekti, Sura...
19.05.2022, 12:39
Studenti, Događaji, Dokt...
Natječaj Rektorova nagrada
18.05.2022, 14:44
UNIZG i MZOS
18.05.2022, 12:33
Studenti, Događaji, PDS ...
18.05.2022, 11:13
Studenti, Studentske udru...
18.05.2022, 09:04
FOI natječaj, UNIZG i MZ...
17.05.2022, 14:34
Događaji, Projekti, Sura...
17.05.2022, 11:18
foi60, Studenti, Događaj...
16.05.2022, 14:59
Mobilnost djelatnika, Stu...

Nema promoviranog sadržaja.