Skip to content Skip to navigation

Suradnja s gospodarstvom

Istraživanja u području organizacijskih i informacijskih znanosti izrazito su interdisciplinarna i primijenjena, a potvrda kvalitete takvih istraživanja je njihova primjenjivost u praksi.

Razvojni projekti

FOI je uključen u velik broj nacionalnih, ali i međunarodnih projekata s izrazitim doprinosom razvoju regije, ali i šire. Stručni i razvojni nacionalni i međunarodni projekti uključuju široki krug fakultetskih nastavnika i istraživača koji stručnom ekspertizom u pojedinom području nastoje prenijeti svoje znanje iz akademskih krugova u privredu.

Važnost takvih projekata je što su orijentirani gospodarstvu i doprinose razvoju društvene zajednice u cjelini, a istovremeno su opširni i metodološki veoma zahjevni te uz to što imaju stručni fokus, imaju i razvojnu i istraživačku komponentu. Kao direktan transfer znanja u privredu, u dijelu stručnih i razvojnih projekata i aktivnosti nastavnika FOI-ja potrebno je istaknuti konzultantske poslove vezane uz razvoj informacijskih sustava.

Kroz kontinuirano pružanje konzultanstkih usluga nastavnika i suradnika na FOI-ju prenesene su znanstvene (razvojne) spoznaje, ali i najbolja stručna praksa, na području razvoja informacijskih sustava i upravljanja informatičkim uslugama. Uz to, kroz konzultantske usluge za tijela državne uprave i gospodarstvo realizirano je nekoliko projekata izrade tehničke dokumentacije i metodologije izbora ekonomski najpovoljnije ponude primjenom metoda višekriterijskog odlučivanja.

Važnost stručnih nacionalnih i međunarodnih projektnih aktivnosti je što direktno doprinose unaprjeđenju kvalitete sadašnjih aktivnosti Fakulteta, ali i u primjeni i provjeri rezultata znanstvenih istraživanja te povezivanju akademske zajednice i gospodarstva. Svi stručni nacionalni I međunarodni projekti koje je Fakultet realizirao utjecali su na tehnološki razvoj, organizacijsko unaprjeđenje, kao i razvoj ljudskih potencijala korisnika njihovih rezultata. Važno je pritom istaknuti da je Fakultet uvijek prijavljivao i ulazio u suradnju na onim projektima koji su velikim dijelom sadržavali istraživačku i razvojnu komponentu. U cilju društvenog razvoja, Fakultet intenzivno surađuje s tijelima državne uprave i gospodarskim subjektima na nacionalnoj razini, a isto tako, širi vlastitu bazu međunarodnih projekata, sudjelujući vrlo uspješno u programima razvoja visokog obrazovanja i znanosti u zemljama Europske unije.

Stručna praksa

Stručna praksa je obvezan i sastavni dio nastave studenata na diplomskom odnosno stručnom studiju FOI-ja. Studenti se upućuju na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim i pripremu diplomskog i završnog rada, što omogućuje uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje u profesionalni rad.

FOI je, preko Centra za podršku studentima i razvoj karijera, do sada uspostavio suradnju s preko 370 poduzeća i institucija u kojima studenti mogu obavljati stručnu praksu te započeti svoj karijerni put. Po dosadašnjem praćenju zaposlenja studenata, više od trećine njih ostane raditi u poduzeću u kojem obavljaju stručnu praksu, a ostatak se zaposli u periodu od 3-6 mjeseci u poduzećima s kojima je FOI imao određeni oblik suradnje.

Tehnološki park Varaždin

FOI je, uz Grad Varaždin i Sveučilište Sjever, suvlasnik Tehnološkog parka Varždin d.o.o.

Osnovni zadaci Tehnološkog parka su:

  • provedba inkubacijskog procesa za tehnološki inovativna "start-up" poduzeća
  • uspostava mehanizama za unaprjeđenje postojećih tehnološki inovativnih tvrtki
  • poboljšanje transfera znanja iz akademske zajednice i razvojnih centara u gospodarstvo
  • umrežavanje poduzeća, obrazovnih institucija, razvojnih agencija i inovativnih pojedinaca te
  • promjena percepcije prema inovativnosti kao temelju novog gospodarstva.

Većina tvrtki u Tehnološkom parku Varaždin ima djelatnost vezanu uz IKT, izvozno su orijentirane i imaju vrlo konkurentne proizvode na svjetskom tržištu. Za FOI, Tehnološki park je značajan potencijal za provedbu razvojih i primijenjenih istraživanja i mjesto stvaranja novih radnih mjesta za završene studente FOI-ja.