Skip to content Skip to navigation

Suradnja s gospodarstvom i akademskom zajednicom

Istraživanja u području organizacijskih i informacijskih znanosti izrazito su interdisciplinarna i primijenjena, a potvrda kvalitete takvih istraživanja je njihova primjenjivost u praksi.

Razvojni projekti

FOI je uključen u velik broj nacionalnih, ali i međunarodnih projekata s izrazitim doprinosom razvoju regije, ali i šire. Stručni i razvojni nacionalni i međunarodni projekti uključuju široki krug fakultetskih nastavnika i istraživača koji stručnom ekspertizom u pojedinom području nastoje prenijeti svoje znanje iz akademskih krugova u privredu.

Važnost takvih projekata je što su orijentirani gospodarstvu i doprinose razvoju društvene zajednice u cjelini, a istovremeno su opširni i metodološki veoma zahjevni te uz to što imaju stručni fokus, imaju i razvojnu i istraživačku komponentu. Kao direktan transfer znanja u privredu, u dijelu stručnih i razvojnih projekata i aktivnosti nastavnika FOI-ja potrebno je istaknuti konzultantske poslove vezane uz razvoj informacijskih sustava.

Važnost stručnih nacionalnih i međunarodnih projektnih aktivnosti je što direktno doprinose unaprjeđenju kvalitete sadašnjih aktivnosti Fakulteta, ali i u primjeni i provjeri rezultata znanstvenih istraživanja te povezivanju akademske zajednice i gospodarstva. Svi stručni nacionalni i međunarodni projekti koje je Fakultet realizirao utjecali su na tehnološki razvoj, organizacijsko unaprjeđenje, kao i razvoj ljudskih potencijala korisnika njihovih rezultata. Važno je pritom istaknuti da je Fakultet uvijek prijavljivao i ulazio u suradnju na onim projektima koji su velikim dijelom sadržavali istraživačku i razvojnu komponentu. U cilju društvenog razvoja, Fakultet intenzivno surađuje s tijelima državne uprave i gospodarskim subjektima na nacionalnoj razini, a isto tako, širi vlastitu bazu međunarodnih projekata, sudjelujući vrlo uspješno u programima razvoja visokog obrazovanja i znanosti u zemljama Europske unije.

Suradnja kroz Centar za podršku studentima i razvoj karijera te stručnu praksu

Centar za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK) aktivno surađuje s više od 50 poduzeća na godišnjoj razini kroz definirane pakete suradnje koji uključuju sljedeće aktivnosti: 
  • posjeta poduzećima
  • dolazak poslodavaca na FOI radi održavanja radionica ili predstavljanja poduzeća
  • uključivanja u nastavu kroz projektne zadatke
  • organizaciju karijernih radionica te objave studentskih poslova, stipendija i ostalih prilika za studente.
Pored toga, Centar surađuje i s više od 500 poduzeća, u kojima studenti mogu obaviti stručnu praksu, a koja je obavezna na posljednjim godinama diplomskih studija i stručnog studija FOI-ja. Podaci koje CPSRK prikuplja od studenata posljednjih godine studija i alumni studenata FOI-ja, pokazuju da više od 80 posto studenata diplomskih studija informatike pronalazi prvi posao upravo u poduzeću u kojem su obavili stručnu praksu. 
Tjedan karijera u organizaciji CPSRK-a jedan od najvažnijih karijernih događaja u Hrvatskoj koji svake godine broji sve više poduzeća. Cilj Tjedna karijera jest poticati studente na rani razvoj karijere i uspostavljanje kontakata s poslodavcima, kroz direktan kontakt i umrežavanje. U pet dana trajanja ovog događaja, studentima se nudi mogućnost pohađanja mnogih stručnih radionica, panel diskusija i neformalna druženja s poslodavcima, tijekom kojih studenti često dogovore stručne prakse ili neki drugi oblik buduće suradnje s željenim poslodavcem. 
Više o mogućnostima suradnje s Centrom za podršku studentima i razvoj karijera dostupno je na portalu CPSRK-a.

Tehnološki park Varaždin

FOI je, uz Grad Varaždin i Sveučilište Sjever, suvlasnik Tehnološkog parka Varždin d.o.o.

Osnovni zadaci Tehnološkog parka su:

  • provedba inkubacijskog procesa za tehnološki inovativna "start-up" poduzeća
  • uspostava mehanizama za unaprjeđenje postojećih tehnološki inovativnih tvrtki
  • poboljšanje transfera znanja iz akademske zajednice i razvojnih centara u gospodarstvo
  • umrežavanje poduzeća, obrazovnih institucija, razvojnih agencija i inovativnih pojedinaca te
  • promjena percepcije prema inovativnosti kao temelju novog gospodarstva.

Većina tvrtki u Tehnološkom parku Varaždin ima djelatnost vezanu uz IKT, izvozno su orijentirane i imaju vrlo konkurentne proizvode na svjetskom tržištu. Za FOI, Tehnološki park je značajan potencijal za provedbu razvojih i primijenjenih istraživanja i mjesto stvaranja novih radnih mjesta za završene studente FOI-ja.