Skip to content Skip to navigation

Sveučilišni diplomski studiji

Na diplomskoj razini izvode se sveučilišni studij informatike i sveučilišni studij Ekonomika poduzetništva.