Skip to content Skip to navigation

Upisi na specijalističke studije

Specijalistički studiji su odgovor visokoobrazovnog sustava na potrebe hrvatskoga gospodarstva utemeljenog na znanju i informacijskoj tehnologiji, odnosno poticaj su njegovom razvoju.

Tko može upisati studij IROID?

Na studij Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba (IROID) mogu se upisati osobe koje su završile neki od odgovarajućih diplomskih sveučilišnih studija i ostvarile minimalno 300 ECTS bodova. Od četiri početna predmeta (iz popisa predmeta) obavezno se upisuju najmanje dva, a najviše četiri, što zavisi o prethodno završenom smjeru sveučilišnog diplomskog studija.

Studij zahtijeva od polaznika određena prethodna znanja iz četiri područja: razvoj aplikacija, konačna matematika, ekonomija i organizacija. Ako neka od ovih znanja polaznik nije stekao na diplomskom studiju, mora upisati, po odobrenju voditelja studija, najmanje dva od četiri "uvjetno obvezna" predmeta koja će mu dati ta znanja.

Objavljeni natječaji

Natječaj za upis na poslijediplomski specijalistički studij MPS je otvoren do 30. rujna 2024., za EUOP do 31. svibnja 2024., a za USRIS je otvoren do 30. rujna 2024.

Tko može upisati studij USRIS?

Na studij Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustav (USRIS) mogu se izravno upisati pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni diplomski studij iz područja društvenih, tehničkih ili prirodnih znanosti u trajanju od osam semestra i imaju 300 ECTS bodova s prosječnom ocjenom 3,5 i višom.

Odgovarajući sveučilišni diplomski studij je svaki studij na kome se izučavaju sadržaji iz znanstvenih polja informacijskih i računalskih znanosti. Odlukom Fakultetskog vijeća može se odobriti upis i pristupnicima koji su završili i drugi sveučilišni diplomski studij, uz polaganje diferencijskog ispita čiji će sadržaj i opseg ovisiti o završenom diplomskom studiju pojedinog pristupnika. Fakultetsko vijeće može priznati, umjesto diferencijskog ispita, završene i druge odgovarajuće programe edukacija. Pristupnici koji ne ispunjavaju ove uvjete mogu upisati poslijediplomski specijalistički studij na način da odaberu predmete, odslušaju i polože predmete ili steknu certifikat, a o čemu će im biti izdana potvrda o položenim predmetima s pripadajućim brojem ECTS-a. Za sve pristupnike nužan je i dokaz o znanju jednog svjetskog jezika.

Prijava na natječaj

Prijavi na natječaj za upis na poslijediplomske studije treba priložiti:

  • ovjerene prijepise (preslike) diplome i svjedodžbe dodiplomskog studija
  • ovjereni prijepis ocjena dodiplomskog studija iz svih predmeta (samo pristupnici koji nisu završili dodiplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike)
  • dokaz o poznavanju jednog svjetskog jezika
  • životopis
  • rodni list i
  • dokaz o državljanstvu.

Tko može upisati studij MPS?

Na studij Menadžment poslovnih sustava (MPS) mogu se izravno upisati pristupnici koji su završili diplomski studij Fakulteta s prosječnom ocjenom 3,5 i višom. Također se mogu upisati i pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij u trajanju od osam semestara, sveučilišni preddiplomski studij u trajanju od šest semestara + sveučilišni diplomski studij u trajanju od četiri semestara. Odgovarajući sveučilišni dodiplomski, odnosno diplomski studij je svaki studij na kome se izučavaju sadržaji iz znanstvenog polja informacijskih i ekonomskih znanosti.

Odlukom Fakultetskog vijeća može se odobriti upis i pristupnicima koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij iz područja neobuhvaćenih prethodnim stavkom, uz polaganje diferencijskog ispita čiji će sadržaj i opseg ovisiti o završenom sveučilišnom studiju svakog pojedinog pristupnika.

Tko može upisati studij EUOP?

Na studij E-učenje u obrazovanju i poslovanju (EUOP) mogu se izravno upisati pristupnici koji su:

  • završili sveučilišni dodiplomski ili sveučilišni diplomski studij na nekom od fakulteta u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji
  • završili sveučilišni dodiplomski ili sveučilišni diplomski studij na nekom do fakulteta u inozemstvu izvan Europske unije, a diploma im je priznata u Republici Hrvatskoj; isti su dužni o svome trošku pribaviti i nakon prijave, ukoliko to nisu učinili ranije, dostaviti rješenje nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije i priznavanje razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, u svrhu upisa na poslijediplomski specijalistički studij.