Skip to content Skip to navigation

Poslijediplomski specijalistički studiji

Specijalistički studiji su odgovor visokoobrazovnog sustava na potrebe hrvatskoga gospodarstva utemeljenog na znanju i informacijskoj tehnologiji, odnosno poticaj su njegovom razvoju.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studijima

Na poslijediplomskim specijalističkim studijima na Fakultetu organizacije i informatike polaznici mogu steći specijalizirana znanja i vještine potrebne za tržište rada. Voditelji studija, kao i nastavnici i suradnici koji sudjeluju u radu studija brinu o razvoju studija u stručnom smislu, tako da se studiji jednim dijelom razvijaju kao nositelji razvoja gospodarstva određene regije i društva u cjelini.

Na FOI-ju se izvode četiri poslijediplomska specijalistička studija:

 • Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba (IROID)
 • Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava (USRIS)
 • Menadžment poslovnih sustava (MPS)
 • E-učenje u obrazovanju i poslovanju (EUOP)

Akademski naziv/stupanj

Završetkom ovih studija i obranom specijalističkog rada, stječe se akademski stupanj sveucilišnog specijalista određenog područja, odnosno univ.spec.inf. ili univ.spec.oec.

Saznaj više...

Provjeri strukturu studiranja!

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

Nositelj i izvođač studija

Nositelj i izvođač studija je Fakultet organizacije i informatike i ovaj studij je izravna poveznica s njegovim znanstveno-istraživačkim aktivnostima, te transferom znanja prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih profesionalaca.

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Inženjerstvo i reinženjerstvo organizacija informacijskog doba traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri obrazovna ciklusa (3 semestra). U svakom semestru izvodi se nastava iz temeljnih (obveznih) i izbornih disciplina. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom kolegija za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu, petkom poslijepodne i subotom u jutro.

Kompetencije koje polaznik stječe

Studij je postavljen kao dio ciklusa cjeloživotnog obrazovanja. On će omogućiti polaznicima stjecanje i primjenu suvremenih znanja na području informacijskih znanosti:

 • Upravljanje organizacijama, koje se temelji na misiji, viziji, strateškim ciljevima, mjerenju organizacijskih performansi i poslovnom odlučivanju,
 • Postavljanje djelotvorne arhitekture organizacija informacijskog doba te oblikovanje i preoblikovanje poslovnih procesa, sukladno viziji i strateškim ciljevima organizacije,
 • Djelovanje ERP sustava kao snažne potpore poslovanju suvremenih organizacija te uvođenje elektroničkog poslovanja, koje će omogućiti uspostavljanje novih odnosa s kupcima i dobavljačima te učinkovito upravljanje opskrbnim lancem,
 • Strateško planiranje razvoja informacijskog sustava i uvodenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija te mjerenje učinaka njihove primjene,
 • Upravljanje informatizacijom, izgradnja i korištenje javne informacijske infrastrukture te uskladivanje s europskim poslovnim normama,
 • Primjena matematike za egzaktno oblikovanje poslovnih procesa, projektiranje IS-a ili izbor metoda upravljanja.

Akademski naziv/stupanj

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica poslovne informatike, univ.spec.inf.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 4.645,30 € (35.000 HRK).

Voditeljstvo studija

Voditelj studija je prof.dr.sc. Vjeran Strahonja. Također, za sve informacije o ovom studiju možete se obratiti voditeljici referade poslijediplomskog studija gđi. Lei Friščić tel. 042/390-808 ili pdsreferada@foi.unizg.hr.

Saznaj više...

WEB stranica studija

Istražite studij!

O studiju

Ovaj poslijediplomski specijalistički studij namijenjen je širokom krugu potencijalnih polaznika: inženjerima i specijalistima koji u praksi projektiraju i realiziraju sustave sigurnosti, revizorima informacijskih sustava, članovima uprava nadležnim za sigurnost, članovima uprava nadležnim za interne revizije, direktorima i rukovoditeljima sektora informatike, voditeljima ureda za reviziju, voditeljima sektora za sigurnost i drugim sličnim profilima.

Stručnjaci i znanstvenici s Fakulteta organizacije i informatike, u sadržaj studijskog programa uvrstili su teme koje su najaktualnije u području informacijske sigurnosti. Studij je koncipiran na način da svaki predmet kombinira teoriju i praksu, pa tako na studiju predaju nastavnici i stručnjaci FOI-ja te partnerskih inozemnih visokoškolskih institucija, a na svakom predmetu na studiju u nastavu su uključeni i prepoznati stručnjaci iz IT industrije. S obzirom da se radi o specijalističkom poslijediplomskom studiju, prenošenje stručnog znanja i iskustva polaznicima, kao i rješavanje konkretnih problema iz prakse, ključno je za ovaj način edukacije. Sadržaj predmeta, usuglašen je s Europskim okvirom e-kompetencija (eng. European e-competences framework), i to za potrebne kompetencije i znanja profila iz domene informacijske sigurnosti. Osim toga usklađen je i s nizom međunarodnih stručnih kompetencija, poput ISACA, GIAC, ECCOUNCIL, IAPP. U program studija integriran je cjelokupni pripremni tečaj za polaganje vodećih svjetskih stručnih certifikata iz ovog područja poput CISSP-a (eng. Certified Information Systems Security Professional), točnije sadržaji predmeta su mapirani na znanja potrebna za polaganje određenih certifikata.

Studij ima pet obaveznih predmeta kojima se pokrivaju temeljna znanja područja i 10 izbornih kolegija čijim odabirom se studij može završiti sa subspecijalističkim znanjem i kompetencijama u području:

 • Upravljanje sustavom sigurnosti (eng. Information Security Management)
 • Projektiranje sustava sigurnosti IS (eng. Information Security Architecture)
 • Revizija informacijskih sustava (eng. Information Security Auditing)

Nositelj i izvođač studija

Nositelj i izvođač studija je Fakultet organizacije i informatike te je ovaj studij izravna poveznica s njegovim znanstveno-istraživačkim aktivnostima, te transferom znanja prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih profesionalaca.

Način izvođenja studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri (3) semestra. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom predmeta za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu, petkom poslijepodne i subotom u jutro. Međutim prateći trendove u online učenju i potrebe polaznika studij se izvodi i u online okruženju. Pošto na studiju predavanja izvode i renomirani profesori iz inozemstva, nastava se izvodi na hrvatskom i engleskom jeziku.

Akademski naziv/titula

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica upravljanja sigurnošću i revizijom informacijskih sustava, univ.spec.inf. Nakon završenog specijalističkog studija, moguće je upisati poslijediplomski doktorski studij sa smanjenim opsegom ispita.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 4.700,00 EUR.

Kontakt

Voditeljica studija je: Izv. prof. dr. sc. Renata Mekovec

Za više informacija o studiju kontaktirajte referadu za poslijediplomske studije na pdsreferada@foi.unizg.hr ili tel. 042/390-808 (Lea Friščić, mag. oec., voditeljica referade).

Saznaj više...

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

LETAK STUDIJA

Istražite studij!

 

Mediji o studiju

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Poslijediplomski specijalistički studij "E-učenje u obrazovanju i poslovanju (EUOP)" osmišljen je kao rezultat interdisciplinarnog istraživanja i praktične primjene znanja potrebnih specijalistima za istraživanje, planiranje, uvođenje, primjenu, savjetovanje i analizu primjene IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) u različitim oblicima obrazovanja odnosno e-učenju. U okviru hrvatskog visokoškolskog sustava, kao dijela europskog sustava, treba omogućiti stjecanje novih znanja, vještina i kompetencija kao dijela cjeloživotnog obrazovanja radi boljih izgleda za zapošljavanje, za podizanje kvalitete rada pojedinca (nastavnika/profesora/asistenta/suradnika) u obrazovnom sustavu primjenom IKT pa do realizacije inicijativa u privatnom sektoru u području neformalnog i informalnog obrazovanja. Studij se izvodi u mješovitom obliku (klasičan način nastave, licem u lice, i e-učenje, odnosno online) kako bi se na najpogodniji način prikazale i iskoristile mogućnosti e-učenja.

Nositelj i izvođač studija

Nositelj studija je Fakultet organizacije i informatike, suorganizator studija je Filozofski fakultet u Zagrebu, a studij će se izvoditi u suradnji s Hrvatskom akademskom i istraživačkom mrežom - CARNET.

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij E-učenje u obrazovanju i poslovanju traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri obrazovna ciklusa (3 semestra). U svakom semestru izvodi se nastava iz temeljnih (obveznih) i izbornih disciplina. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom kolegija za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu i Zagrebu, petkom poslijepodne i subotom u jutro.

Kompetencije koje polaznik stječe

Studij je postavljen kao dio ciklusa cjeloživotnog obrazovanja. On će omogućiti polaznicima stjecanje i primjenu suvremenih znanja u područjima kao što su:

 • upoznavanje teoretskih, praktičkih, kulturnih i administrativnih utjecaja primjene IKT u obrazovanju (e-učenju)
 • usvajanje znanja i vještina o IKT sustavima za podršku obrazovanju (e-učenju)
 • razumijevanje osobina poučavanja i učenja koji su potpomognuti IKT
 • poznavanje multimedijskih sustava, razvoja multimedijskih obrazovnih sadržaja i njihovom primjenom u obrazovanju uz pomoć IKT (e-učenju)
 • usvajanje znanja i vještina vezanih uz organiziranje obrazovnih sadržaja i aktivnosti za e-učenje
 • primjena društvenog softvera (Web 2.0), portfolia, mobilnih i dolazećih tehnologija u obrazovanju
 • razumijevanje procesa strateškog planiranja i i izrada strateškog plana za uvođenje e-učenja u školski/fakultetski/poslovni sustav
 • upoznavanje s istraživanjima i trendovima u području e-učenja.

Akademski naziv/stupanj

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni specijalist/sveučilišna specijalistica e-učenja.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 4.000,00 EUR.

Voditeljstvo studija

Voditelj studija je prof. dr. sc. Dragutin Kermek. Za više informacija o studiju kontaktirajte referadu za poslijediplomske studije na pdsreferada@foi.unizg.hr ili tel. 042/390-808 (Lea Friščić, mag. oec., voditeljica referade).

Saznaj više...

LETAK STUDIJA

Istražite studij!

 

DETALJNE INFORMACIJE

Informacije o predmetima i nastavnicima.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O studiju

Cjeloživotno obrazovanje je nužan uvjet za uspješan razvoj karijere suvremenih menadžera i rukovoditelja. Stoga, studij je namijenjen svima koji žele steći nova znanja iz područja vođenja i upravljanja suvremenim poslovnim sustavima, bez obzira na to djeluju li u privatnom ili javnom sektoru. Menadžerima u velikim sustavima, kao i poduzetnicima u malim i srednjim poduzećima, studij će omogućiti unapređenje svakodnevnog praktičnog djelovanja.

Nositelj i izvođač studija

Nositelj i izvođač studija je Fakultet organizacije i informatike i ovaj studij je izravna poveznica s njegovim znanstveno-istraživačkim aktivnostima, te transferom znanja prema novim generacijama znanstvenika i kompetentnih profesionalaca.

Trajanje studija

Poslijediplomski specijalistički sveučilišni studij Menadžment poslovnih sustava traje jednu i pol (1,5) godinu i izvodi se u tri obrazovna ciklusa (3 semestra). U svakom semestru izvodi se nastava iz temeljnih (obveznih) i izbornih disciplina. Polaznik može završiti studij u njegovom stvarnom vremenu održavanja ili u vremenu koje određuje sam polaznik izborom kolegija za koje ima uvjete prema svojim ostalim obvezama i mogućnostima. Ključni faktor uspjeha na ovom studiju je aktivno sudjelovanje studenata u svim oblicima nastave. Nastava se izvodi u Varaždinu, petkom poslijepodne i subotom u jutro.

Kompetencije koje polaznik stječe

Polaznici sveučilišnog poslijediplomskog specijalističkog studija Menadžment poslovnih sustava ce po završetku programa moći:

 • Utjecati na razvoj organizacije i njezinih dijelova;
 • Primijeniti suvremene metode i postupke u organiziranju poslovnih procesa i motiviranju suradnika;
 • Primijeniti suvremene poslovne modele u različitim poslovnim okruženjima;
 • Uspostaviti odnose među sastavnim dijelovima poslovne organizacije i poticati njihovo sinergijsko djelovanje;
 • Prepoznati i vrednovati procese upravljanja u poslovnim organizacijama;
 • Prikupljati i vrednovati informacije iz više različitih znanstvenih i stručnih izvora;
 • Kreirati anketni upitnik;
 • Provesti kvalitativno i kvantitativno istraživanje koristeći različite metode prikupljanja podataka;
 • Provesti analizu prikupljenih podataka Integrirati znanje iz različitih područja s ciljem kreiranja najboljeg poslovnog rješenja;
 • Razviti kritičko razmišljanje;
 • Razviti komunikacijske vještine, kao i izražavanje u pisanoj formi;
 • Koordinirati aktivnosti suradnika na ostvarivanju zajedničkih ciljeva;
 • Razviti osjećaj odgovornosti u timskom radu.

Akademski naziv/stupanj

Izradom i obranom specijalističkog završnog rada polaznik stječe 90 ECTS bodova. Na temelju toga dobiva akademski naziv sveučilišni/a specijalist/ica menadžmenta poslovnih sustava.

Cijena studija

Cijena ovog studija je 4.700,00 EUR.

Voditeljstvo studija

Voditelj studija je prof. emeritus Tihomir Hunjak. Također, za sve informacije o ovom studiju možete se obratiti voditeljici referade poslijediplomskog studija gđi. Lei Friščić tel. 042/390-808 ili pdsreferada@foi.unizg.hr.

Saznaj više...

LETAK STUDIJA

Istražite studij!


Planer studija
Planer studija je potreban samo za studente starog diplomskog studija (verzija 1.3 ili manje).