Skip to content Skip to navigation

Stručna praksa

Stručna praksa je obvezan i sastavni dio nastave studenata na diplomskom odnosno stručnom studiju FOI-ja.

PRIJAVI SE U SUSTAV!

Odaberi poduzeće!

 

FOI je, preko Centra za podršku studentima i razvoj karijera, do sada uspostavio suradnju s preko 370 poduzeća i institucija u kojima studenti mogu obavljati stručnu praksu te započeti svoj karijerni put. Po dosadašnjem praćenju zaposlenja studenata, više od trećine njih ostane raditi u poduzeću u kojem obavljaju stručnu praksu, a ostatak se zaposli u periodu od 3-6 mjeseci u poduzećima s kojima je FOI imao određeni oblik suradnje.

PRIJAVI SE U SUSTAV!

Odaberi poduzeće!

Ishodi učenja na stručnoj praksi su sljedeći:

 1. Razumjeti i razlikovati radna mjesta i zanimanja IKT stručnjaka
 2. Napisati životopis i motivacijsko pismo za određeno radno mjesto
 3. Osmisliti praktični dio završnog rada s primjenom u stvarnom poslovnom sustavu
 4. Napraviti samoprocjenu za daljnji vlastiti profesionalni razvoj

Studenti se o proceduri obavljanja stručne prakse informiraju putem tribine za stručnu praksu koja se organizira na početku akademske godine. U nastavku su opisani koraci provedbe stručne prakse:

 1. Studenti se dodaju u informacijski sustav stručne prakse koji je dostupan na poveznici: https://strucnapraksa.foi.hr/hr/
 2. Početkom semestra u kojem obavlja stručnu praksu, student/ica sudjeluje na karijernoj radionici organiziranoj od strane Centra za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK). Sudjelovanje na karijernoj radionici je preduvjet za pohađanje stručne prakse kod poslodavca.
 3. Tijekom semestra student/ica sudjeluje na jednoj stručnoj radionici koju organizira CPSRK u suradnji s poslodavcima. Ovaj korak odvija se neovisno o obavljanju stručne prakse u odabranom poduzeću.
 4. Student/ica samostalno kontaktira željenog poslodavca iz sustava ili proizvoljno neko drugo poduzeće radi dogovora oko primitka na stručnu praksu, pri čemu je potrebno poštivati proceduru za sklapanje sporazuma o suradnji za stručnu praksu. Druga opcija jest da student/ica odabere jednu od ponuđenih praksi koje dogovara CPSRK s poslodavcima. Ponude praksi objavljuju se početkom ljetnog semestra te u intervalima u toku semestra.
 5. Student praksu obavlja u toku 6. semestra, u intervalima prema dogovoru s poslodavcem. Procedura prijave i obavljanja stručne prakse te potvrđivanja obavljene stručne prakse propisana je Pravilnikom o stručnoj praksi studenata na studijima Fakulteta organizacije i informatike.

Nastava u 6. semestru organizirana je u četiri radna dana, a peti dan predviđen je za aktivnosti vezane uz praksu i samu praksu.

PRIJAVI SE U SUSTAV!

Odaberi poduzeće!

 

Student diplomskog studija upućuje se na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim znanjem i pripremu diplomskog rada, što omogućuje uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje u profesionalni rad. Obveza studenta diplomskog studija je obaviti stručnu praksu u trajanju od 20 radnih dana, s time da se može obaviti i u više dijelova po minimalno 5 radnih dana. Preporuča se da zadaci koje obavlja student na stručnoj praksi budu vezani uz područje studiranja.

Stručna praksa može se obavljati u poduzećima s kojima Fakultet organizacije i informatike ima sklopljen sporazum o suradnji vezano za organizaciju stručne prakse. Studenti mogu i sami predlagati mjesto/poduzeće za izvedbu stručne prakse koje mora odobriti voditelj stručne prakse i prodekan za nastavu, uz prethodno sklopljen sporazum o suradnji s poduzećem.

Predložak za dnevnik stručne prakse dostupan je na sustavu za stručnu praksu. Sustavu je moguće pristupiti koristeći iste podatke kao i za pristup Moodle sustavu.

Student je za vrijeme stručne prakse obvezan voditi "Dnevnik prakse" u koji treba upisati datum, mjesto i trajanje te radne zadatke koji su obuhvaćeni stručnom praksom. Dnevnik prakse se nakon završetka prakse, predaje na uvid i kontrolu te se u skladu s ispunjenjem formalnih uvjeta vrši ovjera izvršenja obveze stručne prakse.

Za sva pitanja možete se obratiti osobno u Centru za podršku studentima i razvoj karijera ili putem e-mail adrese strucna_praksa@foi.unizg.hr.

PRIJAVI SE U SUSTAV!

Odaberi poduzeće!

Obaveza studenta stručnog studija je obaviti stručnu praksu u trajanju od 15 radnih dana, s time da se praksa može obaviti i u više dijelova po minimalno 5 radnih dana. Uz poduzeća dostupna na sustavu za stručnu praksu, studenti mogu i sami pronalaziti poduzeće za obavljanje stručne prakse, a zadaci koji se obavljaju tijekom stručne prakse moraju biti vezani uz područje studiranja. Student/ica je za vrijeme stručne prakse obvezan voditi "Dnevnik prakse" u koji treba upisati datum, mjesto i trajanje te radne zadatke koji su obuhvaćeni stručnom praksom. Predložak za dnevnik stručne prakse dostupan je na web stranicama Fakulteta i na sustavu za stručnu praksu. Sustavu je moguće pristupiti koristeći iste podatke kao i za pristup Moodle sustavu.

Prije predaje tiskanog oblika dnevnika, isti je potrebno predati u elektroničkom obliku (.pdf format) na sustav stručne prakse te čekati povratnu informaciju od Voditelja prakse o daljnjim koracima. Dnevnik je moguće predati u tiskanom obliku jedino nakon potvrde Voditelja prakse. Dnevnik u tiskanom obliku predajete u Centar za podršku studentima i razvoj karijera. Dnevnik se piše na računalu te se predaje u tiskanom obliku i uvezen. Nakon provjere ispunjenja formalnih uvjeta, dnevnik pregledava Voditelj stručne prakse i prodekan za nastavu.

Prije predaje tiskanog oblika dnevnika, isti je potrebno predati u elektroničkom obliku (.pdf format) na sustav stručne prakse te čekati povratnu informaciju od Voditelja prakse o daljnjim koracima. Uspješno obavljena praksa evidentira se u ISVU sustavu. Stručnu praksu je moguće priznati temeljem potvrde o stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) koju student prilaže uz zahtjev za priznavanje stručne prakse, ukoliko se radi o izvanrednom studentu koji je bio u radnom odnosu najmanje 30 radnih dana. Zamolbu je potrebno poslati poštom na adresu: FOI, Studentska referada, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin. Savjetujemo studentima da za detaljnije informacije prouče Često postavljena pitanja kojima mogu pristupiti na sustavu za stručnu praksu te Pravilnik o stručnoj praksi na stručnom studiju ITDP/PITUP. Za sva pitanja možete se obratiti osobno u Centru za podršku studentima i razvoj karijera ili putem e-mail adrese strucna_praksa@foi.unizg.hr.

PRIJAVI SE U SUSTAV!

Odaberi poduzeće!

Zašto ići na stručnu praksu u inozemstvo?

 • Stjecanje radnog iskustva u međunarodnom okruženju - neprocjenjiva referenca prilikom ulaska na hrvatsko ili strano tržište rada
 • Mogućnost učenja od stručnjaka iz inozemstva
 • Stjecanje međunarodnih kontakata i umrežavanje
 • Poboljšanje engleskog ili nekog drugog stranog jezika
 • Iskustvo života u inozemstvu

Erasmus+ stručna praksa može trajati od 2 do 12 mjeseci, a student za vrijeme trajanja prakse dobiva mjesečnu financijsku potporu – stipendiju.

Gdje na stručnu praksu u inozemstvu?

Student može odraditi stručnu praksu:

 • U tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe
 • Na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje
Praksa se NE može odraditi u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na http://europa.eu/about-eu/institution-bodies/index_en.htm

Erasmus+ stručna praksa može se obavljati u državama članicama Europske unije + Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija.

Korisne stranice za pronalazak stručne prakse:

Studentima pri traženju stručne prakse u inozemstvu pomaže Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja kojem se mogu javiti osobno (FOI1, 1. kat, kabinet 56), mailom na international@foi.unizg.hr ili telefonski na 042 390 826.

 

Financijska podrška za Erasmus+ stručnu praksu

Zemlje Financijska potpora (EUR mjesečno)
Grupa 1 programske države s višim troškovima života Danska, Irska, Francuska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska 460
Grupa 2 programske države sa srednjim troškovima života Belgija, Češka, Njemačka, Grčka, Španjolska, Hrvatska, Cipar, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Island, Turska 510
Grupa 3 programske države s nižim troškovima života Bugarska, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija 560

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta na temelju potvrde ovlaštene ustanove.

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno.

Studenti koji ne uđu u krug stipendiranih studenata, na razmjenu mogu otići o svom trošku ( zero-grant students).

Priznavanje stručne prakse

Fakultet organizacije i informatike za uspješno izvršenu aktivnost razdoblja stručne prakse priznaje 6 ECTS bodova i to ako je obavljena u IV. semestru diplomskog studija te ako je u skladu sa studijskim programom i priznata od strane voditeljice stručne prakse i FOI ECTS koordinatora. Priznavanje se vrši na temelju dnevnika stručne prakse (prilagođenog za Erasmus+ stručnu praksu) te Learning Agreement for Traineeships.
Studentima svih ostalih godina studija Erasmus+ stručna praksa se unosi u sustav kako bi bila vidljiva na prijepisu ocjena.

Fakultet organizacije i informatike priznaje i AIESEC stručnu praksu, kao međunarodno prihvatljivu praksu koja je ekvivalentna uvjetima FOI stručne prakse.

Voditelj stručne prakse prijediplomskih studija informatike
dr. sc. Marko Mijač
Voditelj stručne prakse diplomskih studija informatike
doc. dr. sc. Nikola Kadoić
Voditeljica stručne prakse Ekonomike poduzetništva
doc. dr. sc. Dina Korent
Voditeljica stručne prakse studija ITDP/PITUP
doc. dr. sc. Petra Grd
Centar za podršku studentima i razvoj karijera