Skip to content Skip to navigation

Stručna praksa

Stručna praksa je obvezan i sastavni dio nastave studenata na diplomskom odnosno stručnom studiju FOI-ja.

PRIJAVI SE U SUSTAV!

Odaberi poduzeće!

FOI je, preko Centra za podršku studentima i razvoj karijera, do sada uspostavio suradnju s preko 370 poduzeća i institucija u kojima studenti mogu obavljati stručnu praksu te započeti svoj karijerni put. Po dosadašnjem praćenju zaposlenja studenata, više od trećine njih ostane raditi u poduzeću u kojem obavljaju stručnu praksu, a ostatak se zaposli u periodu od 3-6 mjeseci u poduzećima s kojima je FOI imao određeni oblik suradnje.

PRIJAVI SE U SUSTAV!

Odaberi poduzeće!

Student diplomskog studija upućuje se na stručnu praksu radi upotpunjavanja teoretskog znanja s praktičnim znanjem i pripremu diplomskog rada, što omogućuje uspješnije ostvarivanje programa studija i uključivanje u profesionalni rad. Obveza studenta diplomskog studija je obaviti stručnu praksu u trajanju od 20 radnih dana, s time da se može obaviti i u više dijelova po minimalno 5 radnih dana. Preporuča se da zadaci koje obavlja student na stručnoj praksi budu vezani uz područje studiranja.

Stručna praksa može se obavljati u poduzećima s kojima Fakultet organizacije i informatike ima sklopljen sporazum o suradnji vezano za organizaciju stručne prakse. Studenti mogu i sami predlagati mjesto/poduzeće za izvedbu stručne prakse koje mora odobriti voditelj stručne prakse i prodekan za nastavu, uz prethodno sklopljen sporazum o suradnji s poduzećem.

Predložak za dnevnik stručne prakse dostupan je na web stranicama Fakulteta i na sustavu za stručnu praksu. Sustavu je moguće pristupiti koristeći iste podatke kao i za pristup Moodle sustavu.

Student je za vrijeme stručne prakse obvezan voditi "Dnevnik prakse" u koji treba upisati datum, mjesto i trajanje te radne zadatke koji su obuhvaćeni stručnom praksom. Dnevnik prakse se nakon završetka prakse, predaje na uvid i kontrolu te se u skladu s ispunjenjem formalnih uvjeta vrši ovjera izvršenja obveze stručne prakse.

Za sva pitanja možete se obratiti osobno u Centru za podršku studentima i razvoj karijera ili putem e-mail adrese strucna_praksa@foi.hr.

PRIJAVI SE U SUSTAV!

Odaberi poduzeće!

Obaveza studenta stručnog studija je obaviti stručnu praksu u trajanju od 15 radnih dana, s time da se praksa može obaviti i u više dijelova po minimalno 5 radnih dana. Uz poduzeća dostupna na sustavu za stručnu praksu, studenti mogu i sami pronalaziti poduzeće za obavljanje stručne prakse, a zadaci koji se obavljaju tijekom stručne prakse moraju biti vezani uz područje studiranja. Student/ica je za vrijeme stručne prakse obvezan voditi "Dnevnik prakse" u koji treba upisati datum, mjesto i trajanje te radne zadatke koji su obuhvaćeni stručnom praksom. Predložak za dnevnik stručne prakse dostupan je na web stranicama Fakulteta i na sustavu za stručnu praksu. Sustavu je moguće pristupiti koristeći iste podatke kao i za pristup Moodle sustavu.

Prije predaje tiskanog oblika dnevnika, isti je potrebno predati u elektroničkom obliku (.pdf format) na sustav stručne prakse te čekati povratnu informaciju od Voditelja prakse o daljnjim koracima. Dnevnik je moguće predati u tiskanom obliku jedino nakon potvrde Voditelja prakse. Dnevnik u tiskanom obliku predajete u Centar za podršku studentima i razvoj karijera. Dnevnik se piše na računalu te se predaje u tiskanom obliku i uvezen. Nakon provjere ispunjenja formalnih uvjeta, dnevnik pregledava Voditelj stručne prakse i prodekan za nastavu.

Prije predaje tiskanog oblika dnevnika, isti je potrebno predati u elektroničkom obliku (.pdf format) na sustav stručne prakse te čekati povratnu informaciju od Voditelja prakse o daljnjim koracima. Uspješno obavljena praksa evidentira se u ISVU sustavu. Stručnu praksu je moguće priznati temeljem potvrde o stažu (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje) koju student prilaže uz zahtjev za priznavanje stručne prakse, ukoliko se radi o izvanrednom studentu koji je bio u radnom odnosu najmanje 30 radnih dana. Zamolbu je potrebno poslati poštom na adresu: FOI, Studentska referada, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin. Savjetujemo studentima da za detaljnije informacije prouče Često postavljena pitanja kojima mogu pristupiti na sustavu za stručnu praksu te Pravilnik o stručnoj praksi na stručnom studiju PITUP. Za sva pitanja možete se obratiti osobno u Centru za podršku studentima i razvoj karijera ili putem e-mail adrese strucna_praksa@foi.hr.

PRIJAVI SE U SUSTAV!

Odaberi poduzeće!

Zašto ići na stručnu praksu u inozemstvo?

  • Stjecanje radnog iskustva u međunarodnom okruženju - neprocjenjiva referenca prilikom ulaska na hrvatsko ili strano tržište rada
  • Mogućnost učenja od stručnjaka iz inozemstva
  • Stjecanje međunarodnih kontakata i umrežavanje
  • Poboljšanje engleskog ili nekog drugog stranog jezika
  • Iskustvo života u inozemstvu

Erasmus+ stručna praksa može trajati od 2 do 12 mjeseci, a student za vrijeme trajanja prakse dobiva mjesečnu financijsku potporu – stipendiju.

Gdje na stručnu praksu u inozemstvu?

Student može odraditi stručnu praksu:

  • U tvrtkama, ustanovama, organizacijama i ostalim subjektima koji imaju status pravne osobe
  • Na visokim učilištima koja imaju dodijeljenu Erasmus povelju za visoko obrazovanje
Praksa se NE može odraditi u institucijama Europske unije i ostalim organizacijama čija djelatnost obuhvaća programe EU, uključujući i specijalizirane agencije (popis dostupan na http://europa.eu/about-eu/institution-bodies/index_en.htm

Erasmus+ stručna praksa može se obavljati u državama članicama Europske unije + Island, Norveška, Lihtenštajn, Turska, Makedonija.

Korisne stranice za pronalazak stručne prakse:

Studentima pri traženju stručne prakse u inozemstvu pomaže Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja kojem se mogu javiti osobno (FOI1, 1. kat, kabinet 56), mailom na international@foi.hr ili telefonski na 042 390 826.

 

Financijska podrška za Erasmus+ stručnu praksu

ZemljeFinancijska potpora (EUR mjesečno)
Grupa 1 programske države s višim troškovima životaDanska, Irska, Francuska, Italija, Austrija, Finska, Švedska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska460
Grupa 2 programske države sa srednjim troškovima životaBelgija, Češka, Njemačka, Grčka, Španjolska, Hrvatska, Cipar, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Slovenija, Island, Turska510
Grupa 3 programske države s nižim troškovima životaBugarska, Estonija, Latvija, Litva, Mađarska, Malta, Poljska, Rumunjska, Slovačka, Makedonija560

Studenti s invaliditetom imaju pravo na uvećani iznos financijske potpore, ovisno o stupnju invaliditeta na temelju potvrde ovlaštene ustanove.

Studenti slabijeg socioekonomskog statusa odabrani za studijski boravak imaju pravo na dodatnu financijsku potporu u iznosu od 200 eura mjesečno.

Studenti koji ne uđu u krug stipendiranih studenata, na razmjenu mogu otići o svom trošku ( zero-grant students).

Priznavanje stručne prakse

Fakultet organizacije i informatike za uspješno izvršenu aktivnost razdoblja stručne prakse priznaje 6 ECTS bodova i to ako je obavljena u IV. semestru diplomskog studija te ako je u skladu sa studijskim programom i priznata od strane voditeljice stručne prakse i FOI ECTS koordinatora. Priznavanje se vrši na temelju dnevnika stručne prakse (prilagođenog za Erasmus+ stručnu praksu) te Learning Agreement for Traineeships.
Studentima svih ostalih godina studija Erasmus+ stručna praksa se unosi u sustav kako bi bila vidljiva na prijepisu ocjena.

Fakultet organizacije i informatike priznaje i AIESEC stručnu praksu, kao međunarodno prihvatljivu praksu koja je ekvivalentna uvjetima FOI stručne prakse. Više informacija o AIESEC stručnoj praksi pronađite na: http://www.foi.unizg.hr/AIESEC/praksa

Voditeljica stručne prakse studija informatike
doc.dr.sc. Katarina Pažur Aničić
 +385 42 390 869
Voditelj stručne prakse Ekonomike poduzetništva
doc.dr.sc. Ivan Malbašić
 +385 42 390 838
Voditeljica stručne prakse studija PITUP
doc.dr.sc. Petra Grd
 +385 42 390 890
Centar za podršku studentima i razvoj karijera
 
 +385 42 390 814