Skip to content Skip to navigation

Usavršavanje u području javne nabave (26. srpnja 2024. godine)

Objavljeno: 11.06.2024

Sveučilište u Zagrebu Fakultet organizacije i informatike dana 26. srpnja 2024. godine organizira program jednodnevnog usavršavanja u području javne nabave.

Program usavršavanja u području javne nabave, odobren od strane Uprave za politiku javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, održat će se dana 26. srpnja 2024. godine u prostorijama Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, Pavlinska 2. Program je jednodnevni te nosi osam bodova potrebnih za održavanje certifikata.

Tema koja će biti prezentirana u sklopu programa usavršavanja je: Pogreške naručitelja kod izrade DON-a i pregleda i ocjene ponuda, praksa DKOM-a i VUS-a, dinamički sustav nabave – predavačica: Karmen Meić

Termin: 9:00 - 16:00h

Program i prijavnicu s uputama za prijavu možete naći ovdje.