Skip to content Skip to navigation

Web pristupačnost za sve osobe s invaliditetom – održan projektni sastanak u Bugarskoj

WAI4PwDs

U Razlogu (Bugarska) je 08.-10. rujna 2021. održan sastanak članova projekta Web Accessibility and other initiatives for persons with disabilities in EU in pandemic and other crisis times – WAI4PwDs. Sastanak je održan uživo i na daljinu (hibridni sastanak).

Projekt traje 24 mjeseca i ukupne je vrijednosti 136.080,00 €, financiranih iz sredstava EU – program Europa za građane. Nositelj projekta je Regionalna razvojna agencija Srem (SER). Voditeljica projekta je Bojana Lanc, a voditelj projekta na stani Fakulteta organizacije i informatike je izv. prof. dr. sc. Mario Konecki. Fakultet organizacije i informatike sudjeluje kao jedan od osam projektnih partnera.

Cilj projekta je promoviranje prava osoba s invaliditetom na pristup javnim, zabavnim, turističkim i obrazovnim sadržajima u Europi tijekom pandemije COVID 19 i u drugim kriznim situacijama.

Kroz tri dana sastanka partneri su imali priliku predstaviti svoje ustanove, čuti primjere dobre prakse, sudjelovati u grupnom radu i brainstormingu, kako bi jedni drugima prenijeli svoju motivaciju za sudjelovanje u projektu. Partneri koji su projektnom sastanku prisustvovali fizički imali su priliku za posjet Centru za osobe s invaliditetom i Domu za starije i nemoćne u Razlogu i Banskom.

Putem alata ZOOM sudjelovali su članovi projektnog tima i predstavnici FOI-ja: izv. prof. dr. sc. Mario Konecki, prof. dr. sc. Violeta Vidaček-Hainš, doc. dr. sc. Mladen Konecki, Laura Strupar, bacc. inf., doc. dr. sc. Nikola Ivković, Luka Milić, mag. inf., Antonela Čižmešija, mag. inf. i Maja Kućar, mag. psih. te FOI studenti Stella Lončarić, Jerry J Antolos, Božo Kvesić, Nikola Kordić i Marko Hranić.