Skip to content Skip to navigation

Važno - PRIJAVA PODATAKA ZA VIRUS SARS-CoV-2

S obzirom da su fakulteti dužni broj slučajeva zaraze i samoizolacije svakodnevno prijaviti Sveučilištu, molimo studente da nas redovito informiraju i dostavljaju podatke. Studenti koji imaju pozitivan nalaz na virus SARS-CoV-2 šalju potvrdu liječnika ili sken pozitivnog nalaza, a studenti kojima je propisana mjera samoizolacije potvrdu liječnika prodekanici za nastavu i studente prof. dr. sc. Sandri Lovrenčić na mail sandra.lovrencic@foi.unizg.hr. Sveučilištu se šalje samo broj studenata i ne šalju se osobni podaci.

Ako su studenti bili u prostorijama Fakulteta 48 sati prije pojave simptoma ili pozitivnog nalaza, trebaju poslati informacije o nastavi kojoj su prisustvovali i eventualnim drugim kontaktima koje su ostvarili prilikom boravka na Fakultetu.

Molimo ostanite i dalje odgovorni i prijavite tražene podatke odmah čim nastupi potreba.