Skip to content Skip to navigation

Uspješno završen Međunarodni studentski poslovni susret 2024.

U četvrtak, 11. travnja 2024. održana je završna prezentacija projekata u okviru Međunarodnog studentskog poslovnog susreta 2024. na temu novih tehnoloških inovacija i poslovnih prilika (engl. International Student Business Meetup 2024 – Towards New Technology Innovations and Entrepreneurship Opportunities).

Nakon 10 tjedana intenzivnog timskog rada, međunarodni timovi studenata u koordinaciji svojih mentora prezentirali su svoje završne projektne ideje pred stručnim žirijem te je nakon izvršenih prezentacija proglašena najinovativnija i poduzetnički najsmisleniji projektna ideja.  

Završnim projektnim prezentacijama uz članove stručnog žirija prisustvovali su voditelji i mentori, kao i 30-ak studenata s američkog Sveučilišta Penn State, Sveučilišta Paris Nanterre i Fakulteta organizacije i informatike (Sveučilište u Zagrebu).

Timovi studenata sastojali su se od studenata sa svakog od spomenutih sveučilišta te je uz stjecanje znanja o novim tehnologijama i poslovnim prilikama jedan od ciljeva susreta bio i stjecanje međunarodnog timskog iskustva.

Pobjednik Međunarodnog studentskog poslovnog susreta 2024. je tim koji je vodio izv. prof. dr. sc. Mario Konecki s temom Repair Buddy. Studenti članovi pobjedničkog tima su: Sabrine Itim, Héva-Ina Moreau, Saraiha Ross, Eddie Wess, Michael De Carolis, Helena Lacković, Sofija Posuda i Petra Prister.

Međunarodni studentski poslovni susret 2024. održao se u okviru aktivnosti Laboratorija za dizajn programskih sučelja, internetske servise i videoigre, a radi se o EDGE (Experiential Digital Global Engagement) projektu Sveučilišta Penn State. Ova vrsta projektne suradnje temelji se na virtualnoj mobilnosti i prilagođena je verzija programa COIL (Collaborative Online International Learning), utemeljenog u saveznoj američkoj državi New York.

U organizaciji i provedbi Međunarodnog studentskog poslovnog susreta 2024. uz izv. prof. dr. sc. Maria Koneckog sudjelovali su i drugi kolege s Fakulteta: doc. dr. sc. Robert Kudelić i Jerry John Antolos, univ. mag. inf.

Spomenuta suradnja se odvijala u virtualnom prostoru, a buduća događanja se planiraju u Parizu i na Sveučilištu Penn State.