Skip to content Skip to navigation

Usavršavanje u području javne nabave (30. listopada 2020. godine)

Objavljeno: 24.09.2020

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta ovlašteni nositelj, dana 30. listopada 2020. godine organizira dva poludnevna usavršavanja u području javne nabave.

Usavršavanje u području javne nabave, odobreno od strane Uprave za politiku javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, održat će se dana 30. listopada 2020. godine u prostorijama Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, Pavlinska 2. Usavršavanje je podijeljeno na dva poludnevna usavršavanja, pri čemu svako nosi po četiri boda potrebna za održavanje certifikata.

Teme koje će biti prezentirane u sklopu programa usavršavanja su:

1. Upravljanje rizicima u javnoj nabavi s naglaskom na EU projekte – predavač: Vedran Težak (SAFU)

Termin: 8:30 - 11:45

2. Jednostavna nabava u sklopu EU projekata – predavačica: Leonarda Tarandek (Leota d.o.o.)

Termin: 13:15 - 16:30

Program i prijavnicu s uputama za prijavu možete naći ovdje.