Skip to content Skip to navigation

Usavršavanje u području javne nabave (19. prosinca 2022. godine)

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu dana 19. prosinca 2022. godine organizira cjelodnevno usavršavanje u području javne nabave.

Usavršavanje u području javne nabave, odobreno od strane Uprave za politiku javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, održat će se dana 19. prosinca 2022. godine u prostorijama Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, Pavlinska 2. Usavršavanje je cjelodnevno te nosi osam bodova potrebnih za održavanje certifikata.

Tema koja će biti prezentirana u sklopu programa usavršavanja je:

Izvršenje i izmjene ugovora o javnoj nabavi te propisivanje uvjeta tehničke i stručne sposobnosti za radove, robu i usluge sa specifičnostima postupaka javne nabave sufinanciranih sredstvima EU– predavač: Vedran Težak (SAFU)

Termin: 08:30 - 16:00

Program i prijavnicu s uputama za prijavu možete naći na ovoj stranici.