Skip to content Skip to navigation

Uprava FOI-ja i čelnici Grada Varaždina obišli radove na obnovi Vile Oršić

Dekanica FOI-ja prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep i prodekanica za poslovanje i ljudske potencijale prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa su s gradonačelnikom Varaždina dr. sc. Nevenom Bosiljem i zamjenikom gradonačelnika Miroslavom Markovićem obišle radove na obnovi Vile Oršić – povijesne zgrade u centru grada Varaždina koja će od jeseni biti u potpunosti obnovljena i proširiti kapacitete Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu.

Varaždinski FOI proširuje vlastite kapacitete i uskoro useljava u zgradu Vile Oršić, koja bi trebala biti u potpunosti obnovljena do početka nove akademske godine, a u njoj će se smjestiti nekoliko dvorana za izvođenje laboratorijske nastave, IoT Laboratorij, Work based learning (WBL) Lab, FOI-jev Centar za usavršavanje, kabineti kao i drugi prostori za razvoj istraživačkih potencijala studenata i znanstvenika. U tijeku su intenzivni radovi na unutrašnjem prostoru, dok je vanjska ovojnica zgrade već gotovo u potpunosti obnovljena.

Radi se o prekrasnoj povijesnoj zgradi kulturološke vrijednosti u samom centru Varaždina s pripadajućim dvorištem ukupne površine 4.327 m2, koja se prostorno nalazi uz česticu zgrade sadašnjeg objekta FOI 2, a na kojoj je planiran projekt Sveučilišni Kampus Varaždin – faza II.

Zgrada je dana na korištenje FOI-ju odlukom Gradskog vijeća Grada Varaždina u svrhu realizacije obrazovnih aktivnosti i unaprjeđenja visokog obrazovanja u gradu Varaždinu i u cijeloj regiji sjeverozapadne Hrvatske.

Naravno da Vila Oršić neće riješiti nedostatne prostorne kapacitete fakulteta, no FOI se odlučio preuzeti pravo upravljanja nad zgradom kako bi spasio ovu vrijednu i povijesnu građevinu od propadanja i na taj način dao svoj doprinos Gradu Varaždinu i viziji urbanog kampusa i sveučilišnog grada Varaždina. U obnovu zgrade FOI će uložiti 4,5 milijuna kuna vlastitih i projektnih sredstava, uz to što plaća mjesečnu naknadu za pravo upravljanja Gradu Varaždinu.

„Smatramo to našim doprinosom gradu Varaždinu s ciljem spašavanja ove zgrade. Zanimljiva je činjenica da su u trenutku kada smo ju preuzeli, samo troškovi odvoza smeća iz zgrade iznosili 40.000,00 kuna“ – istaknula je dekanica FOI-ja Nina Begičević Ređep.

Nakon više od desetljeća sustavnog propadanja Vile Oršić, Fakultet organizacije i informatike je uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja RH, Grada Varaždina, Varaždinske županije, partnerskih poduzeća i projektnih sredstava, uspio osigurati financijska sredstva za početak obnove jedne od najljepših građevina u Varaždinu, koja se nalazi unutar povijesne urbanističke cjeline, u ulici Petra Preradovića i koja je upisana u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Do sada je u obnovu utrošeno oko 4 milijuna i 300 tisuća kuna sredstava, a prema projekcijama troškovnika radova cijela obnova iznosit će 8,5 milijuna kuna, od čega će FOI osigurati iz vlastitih izvora više od 4 milijuna kuna. "Moramo naglasiti i podršku naših tvrtki partnera  - prvenstveno IT tvrtki koje nam pomažu u renoviranju i obnovi Vile" – naglasila je dekanica Begičević Ređep.

„Mi smo do sada u Vili Oršić napravili manje intervencije u prostoru kako bi ga u potpunosti prenamijenili za potrebe izvođenja nastave i znanstveno- istraživačkih aktivnosti, tako da smo u potpunosti poštovali njen povijesni izgled poštujući mišljenje konzervatora i spriječili daljnje propadanje jednog od najljepših zdanja u gradu“ – kazala je dekanica Begičević Ređep. Naime, iskorakom u područja kao što su Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava, FOI ulazi u nova, inovativna i interdisciplinarna područja, što zahtijeva i dodatne prostorne kapacitete za istraživanje i razvoj.

Trenutno na FOI-ju studira oko 2600 studenata, a aktivno je više od 35 velikih znanstvenih i razvojnih projekata i jedanaest laboratorija, osam centara i dva ureda za podršku studentima.

Gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj i zamjenik gradonačelnika Miroslav Marković izrazito su zadovoljni kako radovi na Vili napreduju. „Grad Varaždin osigurat će još dodatna sredstva kako bi Vila Oršić na jesen bila spremna za novu generaciju studenata Fakulteta organizacije i informatike i kako bi studenti koji se odluče na studij u Varaždinu imali sve što im je potrebno za kvalitetan boravak, obrazovanje i usavršavanje u Varaždinu te se odlučili ostati živjeti i raditi ovdje“ - naglasio je gradonačelnik Grada Varaždina Neven Bosilj.