Skip to content Skip to navigation

UPISI U LJETNI SEMESTAR AK. GODINE 2022./2023.

Upisi u ljetni semestar provode se online preko Studomata, aplikacije FOI Upisi i sustava FOI Pay od 6. do 24. veljače 2023.

 

Molimo da ne upisujete ljetni semestar u Studomatu (za IPS v.1.2.: ne pristupate odabiru izbornih predmeta u aplikaciji FOI Upisi) prije nego što vam budu upisane ocjene iz svih predmeta koje ste prijavili u veljači i ako ćete predavati zamolbe vezane uz upis te da pročitate postupak i pratite navedene korake kako ne biste morali ponavljati upis u Studomat.

Studenti 2. i 3. godine prijediplomskog sveučilišnog studija Informacijski i poslovni sustavi v.1.2. upis obavljaju prema uputi koju će primiti mailom. Odabir izbornih predmeta 3. godine bit će omogućen u aplikaciji FOI Upisi od 06. veljače u 08.00 sati do 22. veljače u 09.00 sati. Rang-liste za izborne predmete bit će objavljene 22. veljače u 12.00 sati, a žalbe na rang-liste primat će se 22. veljače od 12.00 do 14.00 sati.

Postupak upisa

1. Studenti koji ljetni semestar upisuju bez zamolbe pristupaju Studomatu i upisuju ljetni semestar, a zatim pristupaju aplikaciji FOI Upisi i predaju zahtjev za upis.
Za studente koji ne plaćaju troškove upisa u ljetni semestar, postupak upisa je završen kad e-poštom dobiju potvrdu o upisu (u roku 2 radna dana od upisa u Studomatu).
Studenti koji plaćaju troškove upisa u ljetni semestar primit će e-poštu s uputama o plaćanju kroz sustav FOI Pay. Po završetku plaćanja studenti će putem e-pošte primiti potvrdu o upisu.

2. Studenti koji ljetni semestar upisuju uz zamolbu, obavezni su zamolbe predati putem aplikacije FOI Zamolbe.
Studentska referada će po obradi zamolbe provesti upis u Studomatu (Studenti NE PRISTUPAJU Studomatu već će Studentska referada za njih obaviti upis!).
Studenti koji plaćaju troškove upisa u ljetni semestar će putem aplikacije FOI Zamolbe biti obaviješteni o rješenju zamolbe i primiti upute o plaćanju kroz sustav FOI Pay. Po završetku plaćanja studenti će putem e-pošte primiti potvrdu o upisu. 

Svi studenti koji ne obave upis u roku, a da pritom nemaju opravdani razlog, upis će moći napraviti naknadno, u prvom tjednu nastave, pri čemu će morati zamolbom zatražiti naknadni upis i podmiriti odgovarajuće troškove.

Troškovi
Troškovi školarine dostupni su u Troškovniku studija 2022./2023.

Početak nastave u ljetnom semestru
Nastava u ljetnom semestru na svim studijima započinje 27.  veljače 2023. godine.

Kontakt
Za sve detaljnije informacije kontaktirajte nas porukom na upisi@foi.unizg.hr ili pozivom na broj:

  • 042 201 983 za studij Ekonomika poduzetništva i stručni studij PITUP Varaždin
  • 042 390 818 ili 042 390 810 za informatičke studije.

STUDENTSKA REFERADA ĆE TIJEKOM UPISA NA TELEFONSKE UPITE ODGOVARATI OD 9:00-13:00 SATI.