Skip to content Skip to navigation

Redoslijed upisa

Obavještavaju se budući studenti Fakulteta organizacije i informatike o proceduri za upise na preddiplomski studij "Informacijski i poslovni sustavi" (redoviti studij), zajednički preddiplomski studij "Ekonomika poduzetništva" (redoviti i izvanredni studij) i stručni studij "Primjena informacijske tehnologije u poslovanju" - PITUP (redoviti studij). 

DOKUMENTI POTREBNI ZA UPIS:

  • Original i kopija (neovjerena) potvrde državne mature
  • Dvije slike formata 4x6 cm
  • Upisni paket – kupuje se u skriptarnici Fakulteta (350,00 Kn)

REDOSLIJED UPISA 

1. SKRIPTARNICA (kod ulaza na Fakultet) – uplata i preuzimanje upisnog paketa

2. STUDENTSKA REFERADA – preuzimanje dokumenata i korisničkog računa za ISVU sustav (studomat)

3. DVORANA 10 – popunjavanje obrazaca, ljepljenje slika

4. DVORANA 5 – upis godine (kolegija) na studomatu

5. STUDOMAT ISPRED STUDENTSKE REFERADE - ispis potvrda (po potrebi)

6. MJESTO UPISA:

  • Preddiplomski studij – Informacijski i poslovni sustavi i stručni studij Primjena informacijske tehnologije u poslovanju – Studentska referada
  • Preddiplomski studij – Ekonomika poduzetništva – dvorana 

7. STUDENTSKA REFERADA, DVORANA 10 – predaja dokumenata i popunjenih obrazaca za upis te ispisanih potvrda (po potrebi):

  • Upisni list
  • Matični list (sa zaljepljenom slikom)
  • Prijavni list
  • Indeks (sa zaljepljenom slikom)
  • Original i kopija potvrde o završenoj maturi

8. DVORANA 5  - slikanje za studentske iskaznice

foi