Skip to content Skip to navigation

Razmjena vještina - OWASP Croatia Meetup

Objavljeno: 15.02.2016

U petak 26.2.2016 u 18:00 sati u Info klubu (podrum) Fakulteta organizacije i informatike u Varaždinu, održati će se Razmjena vještina: OWASP Croatia Meetup.

Razmjena veština obuhvatit će sljedeće teme:

  • Tonimir Kišasondi (FOI OSS) - Kako razvijati (relativno) sigurne aplikacije
  • Bernard Toplak (Orion) - Post-Password Era, sigurn(ij)e metode autentikacije
  • Miroslav Štampar (ZSIS) - Presenting concept of ABcD ("Automated Bug (cruised) Discovery") - heuristic (!), fast, open source and modular web browser plugin for "bug bounty" hunters
  • Druženje i networking

OWASP (Open Web Application Security Project - www.owasp.org) je međunarodna udruga i projekt čiji je cilj poboljšati sigurnost softvera.