Skip to content Skip to navigation

Provjera znanstvenih radova novim softverima

Objavljeno: 07.02.2020

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je sa oko 1,9 milijuna kuna financiralo nabavu licencija za korištenje softvera za provjeru autentičnosti, koje će u prvoj godini koristiti 72 visoka učilišta u Hrvatskoj, a među njima i FOI.

Odabrani su softveri PlagScan i Turnitin, koje je Sveučilišni računski centar SRCE ocijenio kao značajne alate koji će omogućiti unaprjeđenje kvalitete u visokom obrazovanju i obrazovanju općenito te pridonijeti jačanju prakse etičnosti.

Navedene licencije nabavljene su za potrebe javnih visokih učilišta RH. Nabavu je provelo Srce, a prethodile su joj detaljne analize softvera za provjeru autentičnosti dostupne na tržištu.

Više informacija o ovoj temi možete pogledati u ovom prilogu.