Skip to content Skip to navigation

Promocije sveučilišnih i stručnih prvostupnika

Objavljeno: 11.01.2016

U petak, 22. siječnja 2016. godine u Koncertnoj dvorani HNK Varaždin održati će se promocije 88 sveučilišnih prvostupnika informatike i 110 sveučilišnih prvostupnika ekonomije, dok će se u subotu 23. siječnja 2016. godine u Koncertnoj dvorani HNK Varaždin održati promocija 120 stručnih prvostupnika poslovne informatike.

U petak će biti promovirano 88 prvostupnika informatike (prva grupa u 9 sati, druga grupa u 10:30 sati) i 110 prvostupnika ekonomije (prva grupa u 12:00 sati, druga grupa u 13:30 sati, a treća grupa u 15:00).

U subotu će biti promovirano 120 prvostupnika poslovne informatike (prva grupa u 9 sati, druga grupa u 10:30 sati, treća grupa u 12:00 sati).

Referade na FOI 1 i FOI 2 zbog održavanja promocije u petak 22. siječnja 2016. godine neće raditi.