Skip to content Skip to navigation

Promocija magistara informatike i ekonomije

Dana 11. prosinca 2015. godine, u Koncertnoj dvorani HNK Varaždin održati će se promocije magistara informatike i magistara ekonomije. Biti će promovirano 90 magistara informatike (prva grupa u 9 sati, druga grupa u 10:30 sati) i 78 magistara ekonomije (prva grupa u 12:00 sati i druga grupa u 13:30 sati).

Referade na FOI 1 i FOI 2 zbog održavanja promocije u petak, 11. prosinca 2015. godine neće raditi.