Skip to content Skip to navigation

Projekt Study4Career: Razvoj cjelovite podrške ranom razvoju karijera studenata Fakulteta organizacije i informatike

Objavljeno: 01.04.2020

Projektom „Study4Career: Razvoj cjelovite podrške ranom razvoju karijera studenata Fakulteta organizacije i informatike“ želi se doprinijeti sveobuhvatnom ranom razvoju karijera studenata Fakulteta organizacije i informatike (FOI) te pridonijeti povećanju njihove dugoročne konkurentnosti na tržištu rada.

To će se postići kroz:

1) unaprjeđenje kvalitete postojećih i razvoj novog modela stručne prakse i modela učenja kroz rad te

2) provedbu stručne prakse i unapređenje rada Centra za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK).

Provedbom projekta studentima FOI-ja želi se omogućiti stjecanje praktičnih vještina za zapošljivost kroz nastavne i izvannastavne aktivnosti – provedbu stručne prakse, rad na konkretnim projektima s poslodavcima i podršku akademskom i karijernom razvoju kroz rad Centra za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK).

Ciljevi projekta su:

  1. Unaprjeđenje kvalitete postojećih modela stručne prakse za sveučilišni DS Ekonomika poduzetništva i stručni PDS PITUP, razvoj novog modela stručne prakse za sveučilišni preddiplomski studij Informacijski i poslovni sustavi te razvoj modela učenja kroz rad za PDS i DS FOI-ja,
  2. Jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja visokog učilišta za razvoj modela učenja kroz rad u okviru nastavnih i izvannastavnih aktivnosti,
  3. Omogućavanje stjecanja radnog iskustva i praktičnih vještina studenata FOI-ja kroz provedbu stručne prakse i unaprjeđenje rada Centra za podršku studentima i razvoj karijera (CPSRK).

Očekivani rezultati projekta su:

  1. Razvijen 1 novi model stručne prakse za preddiplomski studij (PDS)
  2. 35 pripadnika nastavnog i nenastavnog osoblja uključeno u projektne aktivnosti
  3. 70 studenata PDS uključeno u provedbu modela učenja kroz rad
  4. 415 studenata obavilo stručnu praksu
  5. 500 studenata sudjelovalo u projektnim aktivnostima

Fakultet organizacije i informatike (FOI) projekt provodi u partnerstvu s tvrtkom Pixel Industry d.o.o., Tehnološkim parkom Varaždin i Institutom za razvoj i inovativnost mladih (IRIM).

Razdoblje provedbe projekta je od 9. ožujka 2020. do 9. ožujka 2023.

Ukupna vrijednost projekta je 3.939.784,99 kn. Iznos koji sufinancira EU je 3.348.817,24 kn.

Kontakt osobe:

Doc. dr. sc. Katarina Pažur Aničić, kpazur@foi.unizg.hr, Voditeljica projekta

Amalija Koren Cavaleiro, univ. spec. pol., akoren@foi.unizg.hr, Stručni suradnik

Relevantne internetske stranice povezane s ovim projektom (UP.03.1.1.04.0023):

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Fakulteta organizacije i informatike.