Skip to content Skip to navigation

Prihvaćene i odbačene kandidature za predstavnike Studentskog zbora FOI-ja

Objavljeno: 20.03.2017

Izborno povjerenstvo za provođenje Studentskih izbora za Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike objavljuje prihvaćene i odbačene kandidature za Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike.

Prihvaćene i odbačene kandidature

Za kandidate koji su uz kandidaturu priložili motivacijsko pismo Izborno povjerenstvo objavljuje iste na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta (uz pismeno dopuštenje kandidata) - motivacijska pisma kandidata.