Skip to content Skip to navigation

Preminuo ugledni profesor FOI-ja prof.dr.sc. Boris Zver

Objavljeno: 09.08.2016

U 76. godini života, preminuo je dugogodišnji profesor Fakulteta organizacije i informatike, prof.dr.sc. Boris Zver.

Prof.dr.sc. Boris Zver rođen je 17. studenog 1940. godine u Sestrancu, u općini Lepoglava. Osnovnu školu završio je u Lepoglavi 1955., a srednju ekonomsku u Čakovcu 1959. Diplomirao je 1965. godine na području mikro-ekonomije (Ekonomski fakultet u Zagrebu).

Magistrirao je 1978. godine (Fakultet za vanjsku trgovinu, Zagreb – područje poslovnog upravljanja). Na Fakultetu organizacije i informatike počeo je raditi 1975.

Doktorirao je u području društvenih znanosti (ekonomije) na FOI-ju 1981. godine.

Na FOI-ju je obavljao funkciju prodekana u jednom mandatu, a dekan FOI-ja bio je od 1983. do 1987. te od 1990. do 1995.

Područja njegovog nastavnog i istraživačkog rada bila su poslovno odlučivanje s naglaskom na deskriptivnu teoriju odlučivanja, upravljanje, mjerenje uspješnosti informacijskih sustava i mnoga druga. Kreator je nastavnog plana i programa te utemeljitelj predmeta Teorija odlučivanja s naglaskom na poslovne aspekte odlučivanja, kao i predmeta Ekonomika informacijskih sustava. Bio je dugogodišnji nositelj predmeta Teorija odlučivanja i Ekonomika informacijskih sustava na dodiplomskom studiju FOI-ja, te predmeta Poslovno odlučivanje na poslijediplomskom studiju.