Skip to content Skip to navigation

Predstavljanje knjige Upravljanje rizicima: teorijski koncepti i primjena u poslovnoj praksi

Čast nam je pozvati Vas na predstavljanje knjige „Upravljanje rizicima: teorijski koncepti i primjena u poslovnoj praksi“ autorica prof. dr. sc. Danijele Miloš Sprčić (Ekonomski fakultet u Zagrebu) i dr. sc. Ivane Dvorski Lacković (Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu) koje će se održati 6. lipnja 2023. godine na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu u 12:00 sati (dvorana 3).

Nakladnici knjige su Naklada Slap, Ekonomski fakultet – Zagreb te Fakultet organizacije i informatike, a pokrovitelj izdanja je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Recenzenti knjige su prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa, prof. dr. sc. Silvije Orsag i prof. dr. sc. Igor Lončarski.

U okviru predstavljanja knjige održat će se panel rasprava na temu upravljanja rizicima u hrvatskim poduzećima u kojoj će sudjelovati izv. prof. dr. sc. Marko Primorac, ministar financija Republike Hrvatske, dr. sc. Ante Žigman (HANFA), mr. sc. Tamara Perko (HUB), mr. sc. Ivana Miličić (EBRD), prof. dr. sc. Igor Lončarski (Ekonomski fakultet Ljubljana), prof. dr. sc. Hrvoje Šimović (INA), Matija Kovačević (Hrvatski Telekom) i mr. sc. Hrvoje Patajac (Adris Grupa).

Molimo Vas da potvrdite svoj dolazak do 25. svibnja 2023. prijavom putem prijavnog obrasca.

Veselimo se Vašem dolasku!