Skip to content Skip to navigation

Predmet Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom

Objavljeno: 29.11.2019

Predmet Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom zamišljen je kao sveučilišni predmet, a dostupan je za upis svim studentima koji su upisani na bilo koju sastavnicu Sveučilišta u Zagrebu na preddiplomskoj, diplomskoj ili poslijediplomskoj razini studija.

Uvjet za upis predmeta je poznavanje studenta/ice s invaliditetom kojem je potrebna vršnjačka potpora te koji pristaje da mu student/ica koji upisuje predmet bude student/ica asistent/ica („par“). Isto tako, potrebno je da „par“ bude s istog studijskog programa (i iste razine studija s obzirom na upisani semestar/godinu). Za potrebe upisa ovog predmeta, skupinu studenata s invaliditetom definiraju studenti s oštećenjima vida (slijepi i slabovidni), studenti s oštećenjima sluha (gluhi, nagluhi i gluhoslijepi) i studenti s tjelesnim invaliditetom. 

Predmet će se odražavati u dva dijela: prvi dio odnosi se na pripremnu radionicu, a drugi na pružanje vršnjačke potpore i superviziju. Pripremna radionica (15P+30V) će biti održana tijekom dva vikenda (petak poslijepodne, subota, nedjelja) na kraju rujna. Precizne informacije o vremenu i mjestu održavanja radionice dobit ćete tijekom rujna. Pružanje vršnjačke potpore i supervizije će se događati tijekom semestra u tempu 5 sati pružanja vršnjačke potpore tjedno + 2 sata supervizije svaki drugi tjedan kroz osobne kontaktne i putem e-učenja.

S obzirom da je predmet Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom sveučilišni predmet, moguće ga je upisati na svakoj sastavnici Sveučilišta u Zagrebu. 

Više o predmetu možete saznati ovdje.