Skip to content Skip to navigation

Pozvano predavanje Vanje Švajcera na kolegiju Sigurnost informacijskih sustava

Na kolegiju Sigurnost informacijskih sustava će u utorak, 12. prosinca 2023. na FOI 2 (dvorana 1) pozvano predavanje održati Vanja Švajcer, koji radi kao istraživač računalnih prijetnji u Cisco Talos grupi. Odgovoran je za prikupljanje i analizu podataka o najnovijim računalnim prijetnjama pronađenim u Ciscovim izvorima podataka. Autor je mnogih članaka o zlonamjernim programima i predavač na međunarodnim konferencijama kao što su Virus Bulletin, CARO Workshop, BSides i BalcCon. Od 2000. godine, redoviti je kolumnist računalnog časopisa Mreža. U nadolazećem predavanju Vanja Švajcer razotkriti će studentima dinamični svijet kibernetičke sigurnosti kroz duboko poniranje u analizu zlonamjernog koda.

Predavanja će 'pokriti' krajolik kibernetičkih prijetnji uključujući različite oblike zlonamjernog softvera poput ransomwarea, trojanaca i crva te istražiti kompleksne metode kibernetičkih upada i tehnika poput popularno zvane 'living off the land'. Naglašavajući praktičnu primjenu, predavanja će prikazati arsenal naprednih alata za ručnu i automatiziranu analizu, u rasponu od disassemblera do suvremenih online platformi kao što su VirusTotal i Joe Sandbox.

BIOGRAFIJA PREDAVAČA