Skip to content Skip to navigation

Pozvano predavanje: Jagor Čakmak, Cybersecurity Manager, Rimac Technology

Pozvano predavanje na kolegiju Sigurnost informacijskih sustava održat će Jagor Čakmak, Cybersecurity Manager u tvrtku Rimac Technology u ponedjeljak, 15. travnja 2023. na FOI 2. Tema predavanja je "Izazovi i rješenja u auto industriji u području računalne sigurnosti".

O predavaču

Jagor Čakmak bavi se računalnom sigurnošću preko deset godina u različitim ulogama - od odgovora na incidente i razvoja softvera za detekciju napada u sklopu Nacionalnog CERT-a pri CARNetu, štićenja sustava za autorizaciju i kreiranja podataka na kreditnim karticama u Erste Group Card Processoru, do provođenja penetracijskih testiranja u Infigo IS. Trenutno se bavi sa sigurnosnim aspektima connected vozila u sklopu Rimac Technologyja gdje ima ulogu voditelja tima koji osmišljava rješenja za sigurnu komunikaciju unutar samog vozila kao i sigurnu komunikaciju prema cloud platformi.
 
O predavanju

Predavanje će dati pregled trenutnih izazova i rješenja u auto industriji u području računalne sigurnosti. Auto industrija tek upoznaje koncepte poput sigurnosnih zakrpi koji su u računalnom svijetu standard već godinama. Studenti će se upoznati s time kako se razvijaju komponente u automobilu da budu sigurne, koji su koraci u razvoju te koju ulogu u sigurnom razvoju imaju DevOps i CICD.