Skip to content Skip to navigation

Poziv na dostavu ponuda - USLUGA U PODRUČJU REKREACIJE, KULTURE I SPORTA (IZLET)

Objavljeno: 20.03.2017

Poziv na dostavu ponuda u postupku nabave USLUGE U PODRUČJU REKREACIJE, KULTURE I SPORTA (IZLET)

Rok za dostavu ponuda je 28.03.2017. godine do 9 sati.

Poziv na dostavu ponude izmijenjen je u točci 2.8.