Skip to content Skip to navigation

POČETAK GODINE NA FOI-ju PONOVNO U ZNAKU OBRANE WBL PROJEKATA

Nastavlja se dobra praksa s provedbom modela učenja kroz rad (eng. WBL - Work Based Learning) na FOI-ju. Studenti prijediplomskog studija 'Informacijski i poslovni sustavi' te Diplomskog studija informatike su se tijekom ovog semestra akademske godine 2022./2023. rado uključili u projektne zadatke koji se na nastavi pojedinih kolegija provode u okviru redovne nastave upravo prema tom modelu. U nastavku pogledajte na kojim su problemskim zadacima, s mentorima iz tvrtki i mentorima profesorima FOI-ja, radili studenti informatičkog studija tijekom zimskog semestra ak. godine 2022./2023.

PRIMJENA WBL-a NA PRIJEDIPLOMSKOM STUDIJU FOI-JA

Na prijediplomskom studiju Informacijski i poslovni sustavi, u sklopu kolegija Dizajnersko razmišljanje u digitalnoj transformaciji“, proveden je WBL u kojem je sudjelovalo oko 25 studenata te četiri mentora iz IT tvrtke i Tehnološkog parka Varaždin. 

WBL@Tehnološki park Varaždin

Redizajn izabranog poslovnog procesa, proizvoda ili usluge

Studenti: Ana Barić, Ana Barišić, Patricija Lovasić, Tea Novak, Aleksandar Babić, Goran Bogatić Malešević, Lucija Bundalo, Martina Golub, Dora Jakoubek, Mario Cmrk, Dora Dujmušić, Maja Kostanjevec, Tomislav Milec, Lucija Spajić

Mentori iz tvrtke: Vedran Bubalo, direktor TPV-a i Lucija Bakulić (stručna suradnica)

Profesori mentori: prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep, doc.dr.sc. Nikola Kadoić, izv.prof.dr.sc. Igor Pihir i Ana Kutnjak, mag.oec.

WBL@Cratis

Redizajn izabranog poslovnog procesa, proizvoda ili usluge

Studenti: Rene Ivetić, Jure Marinov, Matilda Mrazović, Luka Valjak, Livia Piljek, Eric Radotić, Iva Udovčić, Marija Vugrinec, Dominik Žatečki, Josipa Bagarić, Patrick Pok, Karlo Previšić, Marko Radović, Lana Zebić

Mentori iz tvrtke: Matija Grabar (direktor tvrtke Cratis) i Dario Katava (glavni operativni direktor tvrtke Cratis)

Profesori mentori: prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep, doc.dr.sc. Nikola Kadoić, izv.prof.dr.sc. Igor Pihir i Ana Kutnjak, mag.oec.

U okviru ovog kolegija, učenje temeljeno na radu (WBL) implementirano je u suradnji s Tehnološkim Parkom Varaždin i tvrtkom Cratis iz Varaždina, a sam kolegij se sastoji od dva dijela. Cilj je upoznati studenta sa suvremenim konceptima sustavskog i dizajnerskog razmišljanja s ciljem definiranja složenih poslovnih problema te identifikacije načina njihova rješavanja, strukturiranog procesa inoviranja, te u konačnici odlučivanja o pojedinim scenarijima ili varijantama rješenja složenih poslovnih problema u kontekstu digitalne transformacije. U prvom dijelu, studenti su trebali primijeniti metode dizajnerskog razmišljanja te redizajnirati izabrani poslovni proces, proizvod ili uslugu (identifikacija procesa, izrada Porterova lanca vrijednosti, McFarlanove matrice informatizacije, modeliranja poslovnog procesa AS IS i TO BE stanja, simulacija, primjena platna ponude vrijednosti VPC, platna poslovnog modela BMC te budućih inačica s evaluacijom), i to sve uz primjenu suvremenih tehnologija u cilju digitalne transformacije. U drugom dijelu projekta, metodom analitičkog hijerarhijskog procesa AHP studenti su trebali evaluirati predložena rješenja i izabrati najbolje. Konkretnije, studentski timovi su u okviru WBL projekta za Tehnološki park Varaždin redizajnirali proces odabira poduzeća za inkubaciju u TPV-u, zatim dali prijedlog poboljšanja sustava za pregled i rezervaciju prostora te dali prijedlog za kreiranje sustava za prijavu projekata na EU fondove i druge prijedloge za poboljšanja. Timovi koji su radili s tvrtkom Cratis osmislili su moguća rješenja za proces raspoređivanja dežurstava i upravljanja zaduženjima zaposlenika tvrtke te prijedlog poboljšanja sustava za proces odabira kandidata za zapošljavanje u tvrtki.

Osvrt na provedeni WBL

U svom osvrtu na studentske projekte, mentori su izrazili svoje zadovoljstvo obranom kao i svim fazama razvoja od ideje do realizacije, naglašavajući da je WBL budućnost učenja i poučavanja, samim time što se od studenata zahtjeva potpuna predanost i potpuno drugačiji pristup u rješavanju problemskih zadataka. Valorizacija i 'feedback' koji studenti dobiju od mentora čini WBL jednim od najboljih načina savladavanja gradiva, primjenjujući stečeno teorijsko znanje i rad u zadanim programima s ciljem isporuke što boljeg rješenja za određeni problemski zadatak.

 

PRIMJENA WBL-a NA DIPLOMSKOM STUDIJU FOI-JA

 

Na Diplomskom studiju informatike, u sklopu kolegija "Analiza i razvoj programa', proveden je WBL u kojem je sudjelovalo oko 25 studenata (uključujući i jednog dolaznog Erasmus studenta iz Francuske) te ukupno osam mentora iz tri velike IT tvrtke. 

WBL@Infinum

Clique

Studenti: Klara Šišić, Eva Oreški, Hana Miškić, Patrik Vinko, Milan Vukasović i David Viljevac

Mentori iz tvrtke: Nikola Majcen i Petar Jadek

Profesor mentor: izv. prof. dr. sc. Zlatko Stapić

Studenti su radili na prototipu mobilne aplikacije naziva 'Clique', koja korisnicima omogućuje pronalaženje zanimljivih događaja na temelju korisničkih preferencija i postavki. Korisnici mogu pregledavati događaje koje su objavili drugi korisnici dok ne pronađu nešto čemu bi se željeli pridružiti, bilo provjeravanjem svih dostupnih događaja ili filtriranjem prema lokaciji, kategoriji, datumu i cijeni. Svaki korisnik također može kreirati vlastite događaje i objaviti ih kako bi ih drugi mogli vidjeti i pridružiti im se. Aplikacija je razvijena u Appleovom integriranom razvojnom okruženju Xcode. Programski jezik s kojim je napravljena klijentska strana aplikacije je Swift. Web servisi koji se koriste napisani su u ASP .NET Core Framework u C# programskom jeziku. Web servisi su objavljeni na Azureu i povezani sa SQL bazom podataka koja se također nalazi na Azure serverima.

WBL@Mobilisis

Samoposlužni aparati

Studenti: Matea Ilišević, Antonio Žugaj, Dino Capek i Matthieu Jobert A Wallemacq.

Mentor iz tvrtke: Ivan Pojer, Senior Software Engineer

Profesor mentor: izv. prof. dr. sc. Zlatko Stapić

Tim studenata je radio aplikaciju za kupnju pekarskih proizvoda na pametnim samoposlužnim aparatima (eng. smart vending machines). Svaki pekarski proizvod koji je dostupan u aparatu ima vlastiti QR kod te se kupnja proizvoda izvršava na način da se mobilnom aplikacijom skenira kod te izvrši plaćanje nakon čega aparat kupcu izbacuje plaćeni proizvod. Uz mobilnu aplikaciju za plaćanje napravljena je i administrativna web aplikacija pomoću koje je moguće uređivati lokaciju i postavke svakog aparata te obavljene kupnje. Također, sustav je moguće proširiti na način da vlasnici aparata dobiju obavijest ako neki aparat prestane s radom ili ako ponestane nekog proizvoda u aparatu.

WBL@Mobilisis

Plaćanje javnog toaleta (WC-a)

Studenti: Jakov Gatarić, Bruno Golubić, Martin Ferenđa, Zvonimir Koprek i Luka Čep

Mentor iz tvrtke: Ivan Pojer, Senior Software Engineer

Profesor mentor: izv. prof. dr. sc. Zlatko Stapić

Ovaj tim studenata radio je na osmišljavanju, razvoju i prototipiranju sustava koji uz pomoć mobilne aplikacije omogućuje plaćanje javnog toaleta skeniranjem QR kôda na ulazu u isti. Nakon uspješnog plaćanja, vrata se otvaraju. Pomoću iste aplikacije omogućena je navigacija do najbližeg javnog toaleta, kao i pregled uspješno izvršenih plaćanja. Paralelno sa razvojem hardverske, pametne i mobilne komponente, tim je napravio i web aplikaciju za dodavanje i uređivanje podataka o pojedinom javnom toaletu te nadzor rada.

Važno je spomenuti i to da je tvrtka Mobilisis kroz semestar mentorirala još dva tima studenata koji su u završnoj fazi razvoja svojih projekata koji također uključuju mobilnu, pametnu i hardversku komponentu.

WBL@Cetitec

CarInterface

Studenti: Matej Forjan, Ivan Kučan, Denis Matijević, Otto Miler Matulin

Mentori iz tvrtke: Franjo Kovačić, Matija Bedeković, Dana Lovrenčić, Rajko Čalopek

Profesor mentor: izv. prof. dr. sc. Zlatko Stapić

Tema WBL projekta CarInterface bila je osmisliti, dizajnirati i prototipirati komunikaciju između pametnog automobila i drugih podsustava kao što su centralizirani serveri i/ili mobilna aplikacija. Osnovni cilj projekta bio je rješavanje problema komunikacije uz uvjet da se komunikacija odvija sigurnim putem pomoću TLS (eng. Transport Layer Security) protokola. Fokus projekta je bio na programskom rješenju, a ne na izradi hardverskih komponenata te su studenti uspješno postigli sve postavljene projektne ciljeve.

Osvrt na provedeni WBL

Studenti su zahvalili profesoru Stapiću, koji im je primjenom WBL-a omogućio da u suradnji s tvrtkama i njihovim mentorima, što konkretnije definiraju zadatke i probleme s kojima će se suočiti tijekom razvoja svog prototipa programskog rješenja, odnosno izrade finalnog projekta. Ističu da su se s nekim problemima u razvoju projekta susreli prvi puta i morali su ovladati nekim sasvim novim tehnologijama, što će ih zasigurno najbolje pripremiti za tržište rada. Mentori su naglasili da je posebna važnost primjene WBL-a na informatičkom studiju, jer se studenti tako imaju prilike bolje upoznati s novim tehnologijama koje su im nerijetko i nedostupne, ali i zbog implementacije iskustvenog znanja i komunikacije među članovima timova, čime se zapravo i 'pokrivaju' sve faze developmenta.

Svi problemski zadaci na kojima su radili studenti u okviru spomenutih kolegija svojstveni su dio nastave i zajedno s ostalim provjerama znanja tvore finalnu ocjenu na pojedinom kolegiju. Pojedine obrane WBL projekata održane su i u novoopremljenoj WBL učionici, opremljenoj u okviru EU projekta "Study4Career", koja je smještena u novom objektu FOI-ja - Vili Oršić.

Čestitke svim timovima i njihovim mentorima!