Skip to content Skip to navigation

Panel rasprava Izazovi u pripremi i implementaciji EU projekta na FOI-ju

Objavljeno: 06.05.2016

U srijedu, 11. svibnja 2016, od 9:15 do 11:00 sati u Dvorani 10, u sklopu kolegija Mala i srednja poduzeća u EU (nositeljica kolegija: izv. prof.dr.sc. Ksenija Vuković) i kolegija Upravljanje institucionalnim investitorima (nositeljica kolegija: izv.prof.dr.sc. Marina Klačmer Čalopa), održat će se panel rasprava pod nazivom „Izazovi u pripremi i implementaciji EU projekta“.

Panel će moderirati izv. prof.dr.sc. Ksenija Vuković, a na njemu će sudjelovati mr.sc. Sanja Mudrić Rešetar iz Ministarstva poduzetništva i obrta, mr.sc. Bruno Grubešić iz Ministarstva gospodarstva, Leonarda Tarandek iz poduzeća Leota d.o.o. za savjetovanje, Patrick Benjamin Galeski iz poduzeća Superna d.o.o. te Martina Cuković, mag.oec. iz Park Boutique Hotela. 

Prije panel diskusije Mato Pešut iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije predstavit će projekt Akademija regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ovaj događaj je organiziran u okviru projekta Akademija regionalnog razvoja i fondova Europske unije za koji je nadležno Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a u kojem sudjeluje grupa studentica s našeg Fakulteta. 

Grupu studentica pod nazivom Stepping up! čine Sonja Nidogon Višnjić, Anamarija Toplak, Dorotea Vugrinec i Ivana Vukša.

Program Panel rasprave