Skip to content Skip to navigation

Ove godine devetero naših studenata dobilo je prestižnu nagradu Rotary cluba Varaždin za izvrsnost

Objavljeno: 17.05.2017

U ponedjeljak, 15. 05. 2017., u dvorani Hrvatskog Narodnog kazališta Varaždin dodijeljene su nagrade Rotary cluba Varaždin za izvrsnost. Uz brojne srednjoškolce i studente, devetero studenata Fakulteta organizacije i informatike dobilo je vrijedno priznanje za postignutu izvrsnost tijekom svog školovanja.

Na doktorskoj razini nagradu je dobila dr. sc. Martina Tomičić Furjan za doktorsku disertaciju Razvoj metodike mjerenja organizacijske učinkovitosti uporabom metamodeliranja pod mentorstvom prof. dr. sc. Željka Dobrovića. Za posebna postignuća na poslijediplomskoj razini, nagradu je dobila doktorandica doktorskog studija Informacijske znanosti na FOI-ju Damira Keček koja je objavila znanstveni rad pod nazivom Analysis of multiplier effects of ICT sectors - a Croatian case u kojem su po prvi puta objavljeni rezultati kvantitativne analize utjecaja informacijsko-komunikacijskih tehnologija na gospodarski rast i razvoj gospodarstva u Hrvatskoj. Na poslijediplomskoj razini, za specijalistički rad, nagradu je dobio i Igor Kos, univ. spec. oec. smjer Menadžment poslovnih sustava koji je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Marine Klačmer Čalopa pripremio rad Implementacija kontrolinga u poduzeće iz sektora prehrambene industrije. Na diplomskoj razini, nagrađena je studentica Barbara Šlibar za diplomski rad Određivanje važnosti faktora koji djeluju na namjeru odlaska studenata u inozemstvo pod mentorstvom doc. dr. sc. Dijane Oreški. Također, nagradu je dobila i studentica Ivana Pomper za svoj diplomski rad pod nazivom Povezanost transformacijskog vodstva s osnovnim vrstama stavova zaposlenika o poslu pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivana Malbašića. Osim navedenih studentica nagradu je dobio student Milan Pavlović za svoj diplomski rad Usporedba razvojnih okolina za sigurnost u programskom jeziku JAVA pod mentorstvom doc. dr. sc. Ivana Magdalenića. Studentica Ines Belac dobila je nagradu na razini preddiplomskog studija za svoj završni rad Metoda ekvivalentnih zamjena pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Nine Begičević Ređep.

Ove godine po prvi put nagrade za volonterski i humanitarni rad u 2016. godini su dobile i dvije studentice Fakulteta organizacije i informatike. Studentica Josipa Cvrlja kandidirana je ispred Centra za volontiranje i humanitarni rad FOI-ja na prijedlog mentorica izv. prof. dr. sc. Sandre Lovrenčić i izv. prof. dr. sc. Violete Vidaček - Hainš. Studentica Martina Kušer kandidirana je na prijedlog mentora Danijela Dadovića mag. inf., mag.oec. i izv. prof. dr. sc. Sandre Lovrenčić ispred Centra za podršku studentima i razvoj karijere te Centra za volontiranje i humanitarni rad FOI-ja.

Uz studente, volontere i mentore dodjeli vrijednih priznanja za predan rad i postignutu izvrsnost studentima Fakulteta organizacije i informatike prisustvovali su i dekan prof. dr. sc. Neven Vrček i prodekanica za znanost izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep.

Čestitamo svim nagrađenim studentima te im želimo puno uspjeha u daljnjem radu i školovanju.