Skip to content Skip to navigation

Održana konferencija Artificial Intelligence 2 Future - FOI jedan od partnera

Objavljeno: 09.10.2017

Fakultet organizacije i informatike sudjelovao je kao partner u organizaciji konferencije Artificial Intelligence 2 Future (AI2F - http://ai2future.com) koja se održala u Zagrebu 05. i 06.10.2017. pred gotovo 240 sudionika.

Na konferenciji su članovi Laboratorija za umjetnu inteligenciju FOI (Izv. prof. dr. sc. Markus Schatten, Dr. sc. Igor Tomičić i Bogdan Okreša Đurić, mag. inf.)  predstavili rezultate projekta ModelMMORPG - Large-Scale Multi-Agent Modelling of Massively Multi-Player On-Line Role Playing Games financiranog od strane Hrvatske zaklade za znanost te su održali radonicu na temu Large-scale distributed AI. Organizatori konferencije bili su EVENTA01 i DRAP.AI, a uz FOI, partneri u organizaciji konferencije bili su Microsoft, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet strojarstva i brodogranje te Tehničko veleučilište Zagreb.