Skip to content Skip to navigation

Održana edukacija za volontere

Objavljeno: 20.03.2018

Centar za volontiranje i humanitarni rad FOI održao je 19.03.2018. edukaciju za volontere na kojoj su se predstavile brojne udruge i održala predavanja na teme Etički kodeks volontera te Zakon o volonterstvu.

Zahvaljujemo udrugama, volonterkama i volonterima na dolasku te molimo sve zainteresirane za volontiranje u Centru da nam se jave.

Voditeljica Centra za volontiranje i humanitarni rad FOI - izv.prof.dr.sc. Sandra Lovrenčić, sandra.lovrencic@foi.hr 
Koordinatorica volonterskih aktivnosti - izv.prof.dr.sc. Violeta Vidaček-Hainš, vvidacek@foi.hr
Studentska koordinatorica -Nera Jurinić, nejurinic@foi.hr