Skip to content Skip to navigation

Održan evaluacijski i supervizijski sastanak kolegija „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“

Na Fakultetu organizacije i informatike je u petak, 7.6.2013. održan evaluacijski i supervizijski sastanak kolegija „Vršnjačka potpora studentima s invaliditetom“. 

Tom prilikom Fakultet su posjetili nositeljica kolegija prof.dr.sc Lelia Kiš-Glavaš s Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Valentina Novak, dipl.soc.rad  i Marijana Žitnik  Sedak,  dipl. soc. rad iz Ureda za studente s invaliditetom te studenti s invaliditetom i studenti asistenti sa trenutno četiri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu – Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Filozofski fakultet i Fakultet organizacije i informatike.