Skip to content Skip to navigation

Odluke

Objavljena je Odluka o plaćanju naknade za naknadni upis u više godine, Odluka o prelasku na Nastavni plan i program 1.1., Odluka o plaćanju priznatih ispita iz razlikovne godine, Odluka o uvjetima upisa u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija Ekonomika poduzetništva i Registar upisa u 1. godinu sveučilišnog diplomskog studija osoba koje su završile stručni preddiplomski studij.