Skip to content Skip to navigation

Odluka o terminima obrane i upisa ocjena završnih i diplomskih radova za 2024. godinu

Objavljeno: 19.04.2024

Na temelju članka 53. Statuta Sveučilista u Zagrebu Fakulteta organizacije i informatike (u daljnjem tekstu: Fakultet) Fakultetsko vijeće Fakulteta, na sjednici održanoj 18. travnja 2024. godine, donosi sljedeću odluku.

ODLUKA
o izmjeni Odluke o terminima obrane i upisa ocjena završnih i diplomskih radova za 2024. godinu

I.

Ovom odlukom mijenja se Odluka o terminima obrane i upisa ocjena završnih i diplomskih radova za 2024. godinu od 15. veljače 2024. godine, KLASA: 602-04/24-06/1, URBROJ: 2186-62-14-24-11 (u daljnjem tekstu: Odluka).


II.

Članak 1. Odluke mijenja se na način da sada glasi:
,,Uređuju se termini obrane i upis ocjene završnih i diplomskih radova na Fakultetu organizacije i informatike i to:
- Prvi termin - od 26. veljače do 8. ožujka 2024. (zadnji datum predaje završnog/diplomskog rada 1.3.2024.)
- Drugi termin- od 24. lipnja do 12. srpnja 2024. (zadnji datum predaje završnog/diplomskog rada 5.7.2024.)
- Treći termin - od 16. do 30. rujna 2024. (zadnji datum predaje završnog/diplomskog rada 16.9.2024.)"

III.

Ostale odredbe Odluke ostaju na snazi neizmijenjene.

DEKANICA:
prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa