Skip to content Skip to navigation

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore za provođenje Studentskih izbora za Studentski zbor FOI-ja

Objavljeno: 04.03.2019

Temeljem prijedloga Fakultetskog vijeća, dekan Fakulteta organizacije i informatike Varaždin prof.dr.sc. Neven Vrček donosi Odluku o imenovanju Povjerestva za prigovore za provođenje Studentskih izbora za Studentski zbor FOI-ja.

Na temelju članka 10. Pravilnika o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu i Odluke rektora Sveučilišta u Zagrebu o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentskih zborova njegovih sastavnica od 6. veljače 2019., dekan Fakulteta organizacije i informatike Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu temeljem prijedloga Fakultetskog vijeća donosi sljedeću

O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za prigovore

 

I.

Osniva se Povjerenstvo za prigovore za provođenje Studentskih izbora za Studentski zbor Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, Sveučilišta u Zagrebu, koji će se održati 26. i 27. ožujka 2019. godine.

II.

Povjerenstvo za prigovore imenujem u sastavu:

  1. Izv. prof. dr. sc. Ivan Magdalenić, predsjednik (zamjenica doc. dr. sc. Dijana Plantak Vukovac)
  2. Doc. dr. sc. Goran Hajdin, član (zamjenica doc. dr. sc. Irena Kedmenec)
  3. Doc. dr. sc. Darko Andročec, član (doc. dr. sc. Nikola Ivković)
  4. Sanjin Halavuk, student, član (Domagoj Curić, student, zamjenik člana)
  5. Fran Dorić, student, član (Leon Herjavec, student, zamjenik člana)

III.

Zadaće Povjerenstva za prigovore propisane su Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (Narodne novine 71/2007) i Pravilnikom  o izborima za studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Zagrebu.

 

                                                                                              D E K A N:

 

                                                                                   Prof. dr. sc. Neven Vrček

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za prigovore za provođenje Studentskih izbora za Studentski zbor FOI-ja