Skip to content Skip to navigation

Obrana završnog specijalističkog rada – Petra Mejaš

Objavljeno: 21.08.2020

U petak, 04. rujna 2020. godine, pristupnica Petra Mejaš branit će svoj završni specijalistički rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 37. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom specijalističkom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 21. srpnja 2020. godine

PETRA MEJAŠ

branit će završni specijalistički rad

 RAZVOJ HIBRIDNOG MODELA KOJI POVEZUJE DELPHI METODU I NEIZRAZITE SUSTAVE ZA DEFINIRANJE PRODAJNE STRATEGIJE MOBILNIH USLUGA

u petak, 04. rujna 2020. godine u 11:00 sati pred Povjerenstvom u sastavu:

               1. Prof. dr. sc. Božidar Kliček, predsjednik

               2. Izv. prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, članica

               3. Prof. dr. sc. Damir Dobrinić, član

Obrana završnog specijalističkog rada održat će se putem virtualne predavaonice u BigBlueButton sustavu.

Obranu će biti moguće pratiti putem poveznice.