Skip to content Skip to navigation

Obrana doktorskog rada – Karolina Dobi Barišić

Objavljeno: 20.06.2018

U petak 13. srpnja 2018. godine Karolina Dobi Barišić branit će svoj doktorski rad.

Na temelju članka 83. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 104. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, članka 44. Pravilnika o poslijediplomskom sveučilišnom doktorskom studiju u FOI i odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta organizacije i informatike od 19. lipnja 2018. godine
 

KAROLINA DOBI BARIŠIĆ
 

branit će doktorski rad
 

UTJECAJ VRŠNJAČKE PROCJENE I SAMOPROCJENE NA PRISTUP UČENJU I PRIMJENU INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE KOD BUDUĆIH UČITELJA
 

u petak, 13. srpnja 2018. godine u 10:00 sati na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, Vijećnica (III kat) pred Povjerenstvom u sastavu:

  1. Dr. sc. Diana Šimić, redovita profesorica na Fakultetu organizacije i informatike, predsjednica
  2. Dr. sc. Predrag Oreški, docent na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, član
  3. Dr. sc. Igor Balaban, izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike, član
  4. Dr. sc. Dijana Plantak Vukovac, docentica na Fakultetu organizacije i informatike, zamjena člana