Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Mislav Matijević, mag. inf.

Objavljeno: 17.03.2023

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz razvoj aplikacija za pametne i mobilne uređaje i analizu i razvoj programa na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabran Mislav Matijević, mag. inf.

Temeljem članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike, dekanica Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike daje sljedeću

 

OBAVIJEST

 

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz razvoj aplikacija za pametne i mobilne uređaje i analizu i razvoj programa na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 16. ožujka 2023. godine, na navedeno radno mjesto odabran Mislav Matijević, mag. inf.

 

Objavom rezultata natječaja na Web stranici Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N I C A:

 

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.