Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Marko Matus, mag. educ. inf.

Objavljeno: 21.04.2023

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz informacijske i računalne sustave i poslovnu informatiku na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabran Marko Matus, mag. educ. inf.

Temeljem članka 32. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike, dekanica Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz informacijske i računalne sustave i poslovnu informatiku na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo, obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća od 20. travnja 2023. godine, na navedeno radno mjesto odabran Marko Matus, mag. educ. inf.

Objavom rezultata natječaja na Web stranici Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta organizacije i informatike smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          D E K A N I C A:

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.