Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Ivona Kocijan, univ. mag. oec.

Objavljeno: 15.09.2023

Na temelju objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo, obavještavamo vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Ivona Kocijan, univ. mag. oec.

Na temelju članka 22. Statuta Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta organizacije i informatike, dekanica Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta organizacije i informatike daje sljedeću

 

OBAVIJEST

 

Na temelju objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika na radno mjesto asistenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomija, za grupu predmeta vezanih uz poduzetništvo na Katedri za gospodarstvo, obavještavamo vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća od 14. rujna 2023. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Ivona Kocijan, univ. mag. oec.

 

Objavom rezultata natječaja na Web stranici Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta organizacije i informatike smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

                                                                          DEKANICA

 

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.