Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – Iva Levak, mag. inf.

Objavljeno: 16.07.2021
FOI natjecaj

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz web tehnologije i razvoj web aplikacija na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo Vas da je na navedeno radno mjesto odabrana Iva Levak, mag. inf.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz web tehnologije i razvoj web aplikacija na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo Vas da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 15. srpnja 2021. godine, na navedeno radno mjesto odabrana Iva Levak, mag. inf.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

                                                                          D E K A N I C A:

                                                           Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v. r.