Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata - dr. sc. Martina Tomičić Furjan

Objavljeno: 14.11.2022

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz poslovne procese, mjerenje organizacijskih performansi i digitalnu transformaciju na Katedri za organizaciju, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 20. listopada 2022. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Martina Tomičić Furjan.

 

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekanica Fakulteta daje sljedeću

 

OBAVIJEST

 

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno - nastavno zvanje i radno mjesto izvanrednog profesora (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz poslovne procese, mjerenje organizacijskih performansi i digitalnu transformaciju na Katedri za organizaciju, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 20. listopada 2022. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Martina Tomičić Furjan.

Odluku Fakultetskog vijeća FOI-ja potvrdilo je Vijeće društveno humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu dana 09. studenoga 2022. godine.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

 

DEKANICA:

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v.r.