Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata - Dejan Drabić, mag. inf.

Objavljeno: 12.05.2022

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz Web tehnologije na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 28. travnja 2022. godine, u navedeno naslovno zvanje odabran Dejan Drabić, mag. inf.

 

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekanica Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz Web tehnologije na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 28. travnja 2022. godine, u navedeno naslovno zvanje odabran Dejan Drabić, mag. inf.

Odluku Fakultetskog vijeća FOI-ja potvrdilo je Vijeće društveno humanističkog područja Sveučilišta u Zagrebu dana 11. svibnja 2022. godine.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

DEKANICA:

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep, v.r.