Skip to content Skip to navigation

Natječaj za studentskog pravobranitelja

Skupština Studentskog zbora Fakulteta organizacije i informatike raspisuje Natječaj za obavljanje funkcije studentskog pravobranitelja na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu. Rok za prijavu na Natječaj i predaju motivacijskog pisma je 16. listopada 2015.

 

Skupština Studentskog zbora Fakulteta organizacije i informatike donijela je odluku na temelju koje se raspisuje:

 N a t j e č a j

za obavljanje funkcije studentskog pravobranitelja na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu

Uvjeti koje studenti moraju ispunjavati kako bi sudjelovali u natječaju za obavljanje poslova studentskog pravobranitelja su:

  • da su studenti Fakulteta organizacije i informatike (sa izuzetkom studenata prvih godina studija);
  • da su spremni kontinuirano i aktivno pratiti pravilnike, njihove izmjene te odluke donesene na Fakultetu s ciljem pružanja savjetodavne usluge studentima u vezi pitanja studiranja na Fakultetu;
  • da su spremni s ciljem rješavanja studentskih problema posredovati između studenata i nastavnog osoblja na Fakultetu;
  • da su u posljednje dvije godine studija sakupili minimalno 60 ECTS bodova.
  • Dokumentacija koju je uz prijavu na natječaj potrebno priložiti jest motivacijsko pismo u kojem je obrazloženo što kandidata čini sposobnim za obavljanje funkcije studentskog pravobranitelja, kandidacijski obrazac te kopija indeksa.

Za prijavu na Natječaj potrebno je predati kuvertu s dokumentacijom (kandidacijski obrazac, motivacijsko pismo i kopiju indeksa) s naznakom „Za natječaj za Studentskog pravobranitelja“ u dekanat.

Rok za prijavu na Natječaj i predaju motivacijskog pisma je u vremenskom razdoblju od 09.11.2015. do 16.11.2015.

Zaprimljene prijave razmotrit će povjerenstvo sastavljeno od članova Studentskog zbora FOI-a te će se, prema potrebi, nakon toga obaviti razgovor s užim krugom kandidata.

Rezultati Natječaja bit će objavljeni na internet stranicama Studentskog zbora FOI (http://www.foi.unizg.hr/sz).

Za sva pitanja u vezi Natječaja nadležan je Studentski zbor FOI.

 

Cjeloviti natječaj u PDF formatu možete preuzeti u nastavku: NATJEČAJ ZA STUDENTSKOG PRAVOBRANITELJA