Skip to content Skip to navigation

Natječaj za radno mjesto - stručni suradnik

Objavljeno: 08.02.2019

Fakultet organizacije i informatike objavljuje natječaj za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik- 1 izvršitelj na određeno vrijeme (do povratka privremeno nazočne djelatnice). Rok za prijavu na natječaj je 14. veljače 2019. godine.

 

 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

Objavljuje

 

NATJEČAJ

Za radno mjesto I. vrste - STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (do povratka privremeno nenazočne djelatnice)

Uvjeti za rad na tom radnom mjestu su:

  • Radno mjesto I. vrste – stručni suradnik - završen dodiplomski (VSS) ili integrirani preddiplomski i diplomski studij prava
  • Radno iskustvo od jedne godine na pravnim poslovima

Dodatna potrebna znanja:

  • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Poznavanje rada na računalu
  • Sklonost timskom radu, odgovornost i komunikativnost

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o radnom iskustvu

- dokaz o hrvatskom državljanstvu

- dokaz o poznavanju rada na računalu

- dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima utvrđenim natječajem, a na temelju uredne, potpune i pravovremene prijave na natječaj (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).

Fakultet organizacije i informatike koristit će i obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Natječajna dokumentacija čuva se do završetka natječaja, a dulje u slučaju sudskog ili sličnog postupka, u kojem slučaju se čuva do završetka postupka. Nakon isteka roka čuvanja dokumentacija se vraća kandidatima

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom „NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA-radno mjesto I. vrste-zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.