Skip to content Skip to navigation

Natječaj za Erasmus Intenzivne programe

Na web stranicama Agencije za mobilnost i programe EU (AMPEU) objavljen je natječaj za Erasmus Intenzivne programe. Rok za prijavu je 8. ožujka 2013. godine. Više informacija možete saznati na http://www.mobilnost.hr/ ili u Uredu za međunarodnu suradnju FOI-a.

Intenzivni programi su kraći obrazovni programi/ moduli kojima se u multinacionalnom okruženju obrađuju specifične, interdisciplinarne teme koje nisu sastavni dio nastavnog plana i programa u trajanju od 2-6 tjedana tjedana (najmanje 10 radnih dana).

Ciljevi:

 • Otkrivanje novih spoznaja iz specifičnih znanstvenih područja, posebno iz onih koja su zastupljena na vrlo malo visokih učilišta
 • Poticanje studenata i nastavnika na rad u multinacionalnom okruženju
 • Poticanje nastavnika na razmjenu stručnog mišljenja i iskustva iz relevantnog područja
 • Diseminacija znanja za nova područja koja se brzo razvijaju

Osnovni uvjeti: 

 • Intenzivni program može trajati najmanje 10 radnih dana, a najviše 6 tjedana kontinuirane nastave. Prekid je dopušten samo tijekom vikenda.
 • Sudjelovati mogu studenti i nastavnici iz najmanje 3 visoka učilišta iz 3 različite države sudionice Programa za cjeloživotno učenje (države EU + EFTA države + Turska), s time da najmanje jedna institucija mora biti iz zemlje članice EU.
 • U državi u kojoj se intenzivni program odvija mora biti najmanje 10 sudionika iz drugih država
 • Visoka učilišta koja sudjeluju u intenzivnim programima moraju biti nositelji Erasmus sveučilišne povelje (Erasmus University Charter - EUC)

Financiranje

Financijska potpora pokriva sljedeće troškove:

 • Troškove pripremnih aktivnosti i provedbe programa
 • Troškove smještaja i života za studente i nastavnike s partnerskih visokih učilišta
 • Putne troškove za studente i nastavnike s partnerskih visokih učilišta

Napomena: Priznaju se putni i životni troškovi za najviše 60 studenata i najviše 20 članova nastavnog osoblja. Ne smatraju se prihvatljivima putni i životni troškovi studenata i nastavnog osoblja visokog učilišta, ukoliko se isto nalazi u mjestu u kojem se program održava.

Postupak prijave

Visoko učilište koje ima ulogu koordinatora prijavljuje se u ime svih partnera nacionalnoj agenciji u svojoj državi. Isti intenzivni programi mogu se održavati do najviše 3 godine.

 Rok za prijavu za aktivnost Intenzivni programi za 2013. godinu je 08. ožujak 2013. godine.

Natječajna dokumentacija nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=636