Skip to content Skip to navigation

NATJEČAJ ZA DODJELU REKTOROVE NAGRADE ZA AKADEMSKU GODINU 2022./2023.

Natječaj Rektorova nagrada

U tijeku je Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./ 2023. Rok za prijavu na Natječaj je 28. travnja 2023., do 16:00 sati.

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2022./2023. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu. Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Također podsjećamo na Odluku dekanice Fakulteta organizacije i informatike, prema kojoj se studenti prijavljeni za Rektorovu nagradu, a koji dobiju najmanje 70 posto bodova od ukupnog broja bodova u postupku evaluacije studentskih radova za dodjelu Rektorove nagrade, direktno predlažu dekanici za dodjelu Dekaničine nagrade. Uz to, mentorima i studentima koji zadovolje navedeni uvjet omogućava se pokrivanje troškova objave znanstvenog rada koji će obuhvatiti znanstveno- istraživačke rezultate ostvarene u okviru rada kandidiranog za Rektorovu nagradu.

Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade 2022./23.

Pravilnik o dodjeli Rektorove nagrade - pročišćeni tekst

Odluka_Kriteriji za Rektorovu nagradu_2022/23.

Rektorova nagrada 2023. - vremenski plan

Povjerenstvo za evaluaciju studentskih radova za dodjelu Rektorove nagrade 2022./23.

Odluka Senata o dodjeli novčane nagrade